Sứ Mệnh

Chúng tôi là ai

Tầm nhìn của chúng tôi tại Senet là biến đổi thị trường game bằng cách trao quyền cho các đấu trường Esports trên toàn cầu và biến Esports trở thành một mặt hàng nổi tiếng

Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách nào

Tại Enestech Software chúng tội thành lập Senet cùng với người chơi và các chủ đầu tư. Từ năm 2017 Senet, từ một công cụ quản lý cơ bản cho các công ty sở hữu phòng máy đã phát triển toàn diện thành một giải pháp tuyệt đối cho hơn 870 doanh nghiệp với quy mô đa dạng tại hơn 72 quốc gia.

Liên hệ