SENET 2.0 ve SENET BOOT KULLANIMI İÇİN LİSANS ANLAŞMASI

SENET 2.0 ve SENET BOOT yazılımını kullanarak, bu Lisans Anlaşması’nın koşullarını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Müşteri, Lisans Anlaşması’nın koşullarını kabul etmiyorsa, SENET 2.0 ve SENET BOOT yazılımını kurma veya kullanma hakkına sahip değildir. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bilgiler, Site üzerinde erişilebilen Gizlilik Politikasında sunulmaktadır.

Bu Lisans Anlaşması’nda aşağıdaki terimler ve tanımlamalar yer aldığında, bunların şu şekilde yorumlanması gereklidir:

ENESTECH – Kıbrıs yasalarına göre bir kuruluş olan ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, adres: Emm. Roidi 10-12, 2. kat, Agia Zoni, 3031, Limasol, Kıbrıs.

SENET YAZILIMI – ENESTECH SOFTWARE CORPORATION’a ait ve Delaware Yasalarına göre tescillenmiş olan, adres: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, EIN 83-125-6337 vergi numarasına sahip olan, kişisel bilgisayarlar ve ilgili cihazları yöneten bir platform.

SENET 2.0 YAZILIMI – ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD’ye ait, Kıbrıs yasalarına göre bir kuruluş olan ve adresi: Emm. Roidi 10-12, 2. kat, Agia Zoni, 3031, Limasol, Kıbrıs olan, müşteriler tarafından bilgisayar oyunları ve eğlence endüstrisinde kullanılan bir platformdur. Türkiye pazarında SENET 2.0, Enes-T markası altında sunulmaktadır.

SENET BOOT – Kişisel bilgisayarların (bundan sonra “PC” olarak anılacaktır) yerel ağlarda çalışmasını sağlayan bir sistemdir ve bu sistem, kişisel bilgisayarlarda kendi sabit disk sürücülerinin (HDD) ve katı hal sürücülerinin (SSD) olmaması durumunda, tüm bilgilerin ana sunucudan yüklenmesini sağlar, özellikle bilgisayar kulüplerinde kullanılır.

MÜŞTERİ – Herhangi bir kişisel bilgisayar kulübünün sahibi olan ve bu kulübü yönetme ve denetleme hakkına sahip olan ya da yasal olarak bilgisayar kulübünü temsil etme yetkisine sahip olan herhangi bir kurumsal veya bireysel kişidir. Ayrıca ENESTECH’ten SENET 2.0 ve SENET BOOT yazılımlarını kullanma hakkına dair ilgili lisansı almıştır. Müşteri, işletme faaliyetlerinde ticari amaçlarla SENET 2.0 ve SENET BOOT yazılımlarını kullanma hakkına ve yeteneğine sahiptir. Ayrıca, franchise şartlarına uygun olarak, ENESTECH, SENET 2.0 için bir lisans geçirir ve bu durum, Müşteriyi bu franchise’ı alan bir kişi yapar. Bu kişi, SENET 2.0’nin yönetiminden kaynaklanan yetkiler dahilinde, kulüpler ve diğer taraflarla etkin bir şekilde etkileşime geçmiştir.

MÜŞTERİNİN KİŞİSEL KABİNİ – Siteye kaydolduktan sonra Müşteri tarafından oluşturulan SENET 2.0 hesabıdır ve Müşteriye SENET 2.0 yazılımını kullanma imkanı sunar.

SON KULLANICI – Müşterinin kiraladığı kişisel bilgisayarlar veya diğer ilgili cihazları kullanan kişidir.

SİTE – ENESTECH tarafından yönetilen ve https://senet.cloud/ URL’sinde bulunan web sitesidir.

TARİF PLANI – SENET 2.0 yazılımının kullanımı için ödeme tutarını ve düzenini belirleyen plan.

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. ENESTECH SOFTWARE CORPORATION, Amerika Birleşik Devletleri Delaware Eyaleti yasalarına göre kayıtlı bir şirket olup, 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801 adresinde bulunmakta olup, kayıt numarası – EIN 83-125-6337’dir. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD ise Kıbrıs yasalarına göre kayıtlı, bulunduğu adres: Emmanuel Roidi 10-12, 2. kat, Ayia Zoni, 3031, Limasol, Kıbrıs’tır. Şirket, SENET yazılımının veya bir parçasının kullanımı için SENET 2.0 adlı yeni ve özgün bir ürünün oluşturulması amacıyla, kaynak koduna veya bir kısmına değişiklikler yaparak ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD’ye lisans vermiştir. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, SENET yazılımını ticari amaçlarla kullanma hakkına sahip değildir, bu kullanımı ticaret ürünü olarak sunma veya ticari amaçlarla herhangi bir şekilde kullanma hakkına sahip değildir.

1.2. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, SENET 2.0’ın lisans sahibi ve sahibi olup, bu yazılımın tüm fikri mülkiyet hakları kendisine aittir. SENET 2.0, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasalar ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.

1.3. SENET 2.0, Müşteriye satılmaz, ancak ENESTECH tarafından basit ve özel bir lisansla sağlanır.

1.4. Müşteri, bu Lisans Sözleşmesi’nde açıkça belirtilen şekilde SENET 2.0’ı kullanma hakkına sahiptir. Müşteri şunları yapma hakkına sahip değildir:

1.4.1. SENET 2.0’ın teknolojisini açıklamak veya decompile etmek.

1.4.2. SENET 2.0’ın ayrı bileşenlerini veya kaynak kodunu SENET 2.0’ın genelinde veya dışında, bilgisayar programları için rekabetçi bileşenlerin geliştirilmesi veya dağıtılması dahil olmak üzere kullanmak veya dağıtmak.

1.4.3. SENET 2.0’dan bileşenleri değiştirmek veya kaldırmak.

1.4.4. SENET 2.0’ı, özel bir anlaşma olmaksızın, üçüncü bir tarafa, onun bir alt lisansı da dahil olmak üzere, devretmek.

1.5. ENESTECH, SENET 2.0’ın gelecekteki güncellemelerine veya modernizasyonlarına erişim sağlar. Güncellemelere tüm aktif Müşteriler erişebilir. ENESTECH, bu güncellemeleri ve modernizasyonları ek fonksiyonlar olarak kullanma hakkını saklı tutar ve Müşteri ile anlaşma sağlanması koşuluyla bunlar için ayrı bir ücret talep edebilir. Bu Lisans Sözleşmesi’nin şartları, ENESTECH tarafından sağlanan SENET 2.0 güncellemeleri ve modernizasyonları için geçerlidir; ancak, böyle bir güncellemenin veya modernizasyonun uygulanması için ayrı bir lisans gerektiğinde, Müşteri, bu güncellemenin veya modernizasyonun lisans şartlarına uyacağını kabul eder.

1.6. Müşteri, SENET 2.0’ın, ticari veya özel amaçlarla, kendi bilgisayar cihazlarını yönetmeye yardımcı olan bir araç olduğunu anlamalıdır ve bu, Müşterinin Son Kullanıcılar veya üçüncü taraflar önünde taahhütlerini ortadan kaldırmaz.

1.7. Siteyi ziyaret etmek ve SENET 2.0’ı kullanmak tamamen Müşterinin gönüllü eylemleri ve kendi özel sorumluluğu altındadır.

1.8. ENESTECH, Müşterinin, geçerli yasalara aykırı olarak SENET 2.0’ı kullanması durumunda, bu Lisans Sözleşmesi veya Gizlilik Politikasını ihlal etmesi veya Son Kullanıcıların veya üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi gibi durumlarda, Müşterinin Kişisel Hesabını silme ve SENET 2.0’ı kullanma yeteneğini durdurma hakkını saklı tutar.

1.9. Müşteri, ENESTECH’in, herhangi bir belirli durumda önceden izin almadan, idari ve oyun bilgisayarlarına ve sunuculara uzaktan erişim hakkına sahip olduğunu anlar ve kabul eder. Bu hak, teknik sorunların tespiti veya diğer teknik yönlerin çözümü için kullanılır. Uzaktan erişim durumunda, ekranın bilgisayarında uygun bir bildirim yapılır.

2. SENET 2.0 LİSANSININ KAPSAMI

2.1. Bu Lisans Sözleşmesinin şartları ve hükümleri doğrultusunda, Müşteriye, Müşterinin sahip olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir cihazda (Müşteriye ait veya Müşteri tarafından kontrol edilen cihazlar), sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan, basit bir lisans (“Lisans”) verilir ve SENET 2.0 yazılımını kurma ve kullanma hakkı tanınır. Müşteri, SENET 2.0 yazılımını ve işlevlerini, kendi sahip olduğu herhangi bir sayıda cihazda aynı anda veya ayrı ayrı kullanabilir.

2.2. SENET 2.0 yazılımı, belirli sistem gereksinimlerini karşılayan donanımlarda desteklenir. SENET 2.0 yazılımını kullanmak için Müşterinin, kendi kendine sağladığı İnternet erişimine ihtiyacı olacaktır. Bilgisayar donanımının İnternet’e bağlanması, işletim sistemi kurulumu, bu donanımın oluşturulması, monitörlerin ve diğer arayüz öğelerinin bağlanması gibi temel teknik bağlantı Müşterinin sorumluluğundadır ve ENESTECH’in sorumluluk alanına girmemektedir.

2.3. SENET 2.0 yazılımı aracılığıyla gösterilen veya erişilen herhangi bir veri ile ilgili fikri mülkiyet hakları ilgili veri sahibine aittir. Bu veriler, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunabilir. Bu Lisans, Müşteriye bu tür materyalleri kullanma hakkı vermez ve bu tür materyallerin gelecekte Müşteriye sunulacağını garanti etmez.

2.4. Müşteri, SENET 2.0 yazılımını Kıbrıs’taki geçerli yasalara ve kendi ikamet ettiği veya kayıtlı olduğu ülkenin veya bölgenin yerel zorunlu yasalarına (Müşterinin fiziksel veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak) veya SENET 2.0 yazılımını indirdiği veya kullandığı ülke veya bölgenin yasalarına uygun olarak kullanmayı kabul eder. Bu tür yasaların zorunluluğu gereği uygulanması gerekiyorsa.

3. SENET BOOT LİSANSININ KAPSAMI

3.1. Bu Lisans Sözleşmesinin şartları ve hükümleri uyarınca, Müşteriye, Müşteriye ait veya kontrol ettiği herhangi bir cihazda (Müşteriye ait veya Müşteri tarafından kontrol edilen cihazlar) SENET BOOT yazılımını kurma ve kullanma hakkı için sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan ve basit bir lisans (“Lisans”) verilir. SENET BOOT, ayrı ve özerk bir ürün olarak kabul edilir ve bu ürün için lisans verilir.

3.2. Bu Lisans Sözleşmesinin şartları doğrultusunda, SENET BOOT’un işleyişi için gerekli olan kavramlar ve gereksinimler aşağıda listelenmiştir. Bu gereksinimlerin içeriği, kullanılan müşteri kişisel bilgisayarlarının (bundan sonra “PC” olarak anılacaktır) sayısına bağlı olarak değişebilir:

3.2.1. Sunucunun en az dört depolama birimine sahip olması gereklidir (oyunlar ve kayıtlar için ek bir miktar gerekebilir).

3.2.2. Sunucu işletim sistemi için SSD gereklidir.

3.2.3. İMAGE depolama biriminin mevcut olması gereklidir. Bu birim, tüm oyun PC’lerine yüklenen Windows imajını saklar.

3.2.4. İÇERİK depolama biriminin mevcut olması gereklidir. Burada, oyun PC’leri tarafından doğrudan çalıştırılan tüm oyunlar saklanır.

3.2.5. KAYITLAR depolama biriminin mevcut olması gereklidir. Bu birim, kullanıcı işlemleri sırasında her oyun PC’sinden gelen önbelleği saklar ve Müşteri işlemi tamamladıktan sonra silinir.

3.2.6. ENESTECH, standart bir oyun PC’sinden bir imaj kopyası oluşturabilir veya Müşterinin mevcut imajlarını kullanabilir.

3.2.7. SENET BOOT imajının biçimi .vhd olmalıdır.

3.2.8. İmajdan yüklenen sistemde en güvenilir ve istikrarlı çalışma, cihazların (ana kart ve grafik kartı) tek tip bir yapıya sahip olması durumunda mümkündür. Anakart yapılarında farklılıklar olduğunda, sürücülerin uyumlu hale getirilmesi için SENETPNP (bu sürücünün çalışması yalnızca TPM devre dışı bırakılmış durumda olduğunda mümkündür) kullanılmalıdır.

3.3. Müşteri, SENET BOOT’u Kıbrıs’taki yasalara ve kullanıldığı ülkenin/ bölgenin yerel zorunlu yasalarına (bu tür yasaların uygulanması gerekiyorsa) uygun olarak kullanmayı kabul eder; bu, Müşterinin ikamet ettiği, kayıtlı olduğu veya SENET BOOT’u kullandığı yerdir.

4. KAYIT

4.1. Müşteri Hesabının oluşturulması için gerekli şart, Site üzerindeki kayıt sürecinin tamamlanmasıdır. Bu süreç, aşağıdaki bilgilerin doldurulması ve ENESTECH’e sağlanması yoluyla gerçekleşir:

BİREYSEL BİLGİLER, EĞER MÜŞTERİ – BİREYSEL KİŞİ İSE:

4.1.1. Tam ad;

KURUMSAL MÜŞTERİ İSE BİREYSEL BİLGİLER:

4.1.3. Şirketin tam adı;

4.1.4. Yasal adres;

4.1.5. Gerçek adres;

4.1.6. Kayıt numarası;

4.1.7. Yetkili temsilcinin (müdürün) tam adı;

KULÜP BİLGİLERİ:

4.1.8. Kulübün adı;

4.1.9. Kulübün adresi;

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

4.1.10. Müşteri e-posta adresi;

4.1.11. Müşteri telefon numarası;

4.1.12. Kullanıcı adı;

4.1.13. Şifre.

4.1.14. Sunucu adı.

ÖNEMLİ NOT: Kayıt sürecine sadece bilgisayar kulübünün sahibi veya yetkili temsilcisi erişebilir. Ayrıca, belirtilen şahsın kişisel e-posta adresini sağlamak zorunludur. İlerideki tüm bildirimler ve işbirliği şartlarında yapılacak değişikliklerle ilgili iletişim, belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

4.2. Müşteri, Kişisel Hesabın kaydını bizzat gerçekleştirmeyi ve doğru bilgiler sağlamayı taahhüt eder. ENESTECH, Müşteri’nin statüsünü doğrulamak için Müşteri’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgi talep etme hakkına sahiptir. Müşteri, ENESTECH’in Üçüncü Taraf tarafından Kişisel Hesap kaydı talebini reddetme hakkını kabul eder. Ayrıca, Müşteri, ENESTECH’in talebi üzerine sahiplik veya yetki temsilciliğini doğrulayan ek belgeler veya kimlikleri sağlamayı kabul eder. Gerekli doğrulama belgeleri sunulmazsa, ENESTECH, gerekli doğrulama alınana kadar hizmetleri askıya alabilir veya sonlandırabilir.

4.3. Müşteri, bilgi kaydındaki statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliği, kayıt bilgilerindeki değişiklikleri de içerecek şekilde ENESTECH’e bildirmeyi kabul eder. Bu bildirim yükümlülüğü, Müşteri’nin bilgisayar kulübü sahibi veya temsilcisi olarak statüsünü etkileyebilecek herhangi bir değişikliği içerir.

4.4. ENESTECH, Müşteri hesap bilgilerini her zaman kontrol etme ve Müşteri’nin bilgisayar kulübü sahibi veya yetkili temsilcisi olduğunu doğrulamak için analiz araçlarını kullanma hakkını saklı tutar. Müşteri ayrıca, doğrulama sürecinin tamamlanmasına veya statüsünü onaylamak için ek belgeler sunmasına kadar hizmetlere geçici erişimin sınırlanabileceğini kabul eder.

4.5. SENET 2.0 kullanımıyla ilgili talepler, bilgiler, veriler ve bu kullanımla ilgili tüm işlemler, sadece Müşteriler veya yetkilendirilmiş temsilciler tarafından gerçekleştirilir. Önemli bir not olarak, ENESTECH, Müşteri’nin açık onayı veya yetkisi olmadan üçüncü taraflara bilgi veya hizmet erişimi verme hakkını saklı tutar. Bu, bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlar ve bilgiye erişimi, sadece bilgisayar kulübü faaliyetleriyle doğrudan ilgili olanlara sağlar.

4.6. Yetkisiz erişim veya kullanım girişimleri tespit edildiğinde, ENESTECH, hemen üçüncü bir şahsa hizmet veya bilgi erişimini askıya alabilir veya sınırlayabilir.

4.7. Üçüncü bir tarafın eylemleri sonucunda ENESTECH’e zarar gelmesi durumunda, ENESTECH, zararların tazmin edilmesini talep etme hakkına sahiptir, bu zararlar kaçırılan gelirleri de içerebilir.

4.8. Müşteri, şifre ve kullanıcı adının gizliliğini sağlamakla ve bu bilgilerin kendisi ya da üçüncü taraflar tarafından kullanımından tamamen sorumludur.

4.9. Müşteri, ENESTECH Destek Ekibi’nin hizmet sunumunu desteklemek ve geliştirmek amacıyla kişisel verilerine erişmesine izin veriyor ve bu erişimi onaylıyor.

4.10. Müşteri, SEVENT 2.0 kullanımı için seçilen Tarife Planı koşullarına göre ödeme yapmazsa, ENESTECH Müşteri Hesabının işleyişini askıya alma hakkına sahiptir. Müşteri ödeme yapmazsa, ENESTECH, Müşteri Hesabının askıya alınmasının ardından 15 (onbeş) takvim günü içinde Müşteri Hesabını ve içindeki Kullanıcıların kişisel verilerini silebilir. Bu 15 (onbeş) takvim günü içinde Müşteri, ENESTECH’ten Kullanıcıların kişisel verilerini dışa aktarmasını ve teslim etmesini isteme hakkına sahiptir; bundan sonra ENESTECH, Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi ve kullanımı konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz.

5. ABONELİK TÜRLERİ

ENESTECH çalışmalarında ‘Ücretsiz Sürüm’ ve ‘Gelir Paylaşımı’ olmak üzere iki abonelik türü kullanır. Müşteri ilgilendiği abonelik türünü seçme hakkına sahiptir.

5.1. GELİR PAYLAŞIMI

5.1.1. Bu abonelik türü, SENET 2.0 yazılımının kullanımı için ‘Kullanıcı Hesabı SENET 2.0’ bölümünde belirtilen tarife dahilinde ödeme yapmayı ve SENET 2.0 arayüzüne herhangi bir bilgi ve/veya reklam materyali ve üçüncü şahıs internet sitelerine bağlantı yerleştirme imkanını içerir. Bu yerleştirmenin geliri ENESTECH ve Müşteri arasında paylaşılır.

5.1.2. SENET 2.0 yazılımının kullanımına ilişkin geçerli tarife ve fiyatlandırma detayları satış temsilcilerimiz tarafından sağlanacaktır. Lütfen fiyatlar ve yazılımın işlevselliği hakkında en güncel bilgiyi almak için satış ekibiyle iletişime geçin. Ayrıca, ENESTECH, Müşteriye önceden bilgilendirme yaparak tek taraflı olarak SENET 2.0 yazılımı kullanımına ilişkin ücretleri artırma hakkını saklı tutar. Ücret değişiklikleri, Müşteriye bildirim yapıldıktan 30 gün sonra yürürlüğe girer. Müşteri, bu değişiklikleri kabul ederek SENET 2.0 yazılımının kullanımına devam etmiş sayılır.

5.1.3. Abonelik süresi, bu Lisans Anlaşmasının şartlarının kabul edildiği gün olarak kabul edilir ve finansal yükümlülükler reklamın arayüze yerleştirilmesi anında başlar.

5.1.4. Bu Lisans Anlaşmasını kabul ederek Müşteri, SENET 2.0 Yazılımı ile reklam hizmeti sunmak üzere ENESTECH’in ortağı olur.

5.1.5. ENESTECH, SENET 2.0 arayüzündeki tüm reklamların yasalara uygun olacağını ve yasaklı içerik içermeyeceğini garanti eder.

5.1.6. ‘Gelir Paylaşımı’ aboneliği kapsamında SENET 2.0 yazılımıyla reklam yerleştirmesi sonucunda elde edilen kazanç, SENET 2.0 yazılımının kullanım ücretini aşarsa, fazla kazanç Müşteri hesabında birikecek ve görüntülenecektir.

5.1.7. Her çeyrekte Müşteri, SENET 2.0 yazılımı ile yapılan reklam yerleştirmelerinden elde edilen kazançlarla ilgili bir rapor alabilir.

5.1.8. Müşteri, bu Lisans Anlaşmasına dayalı olarak SENET 2.0 yazılımının kullanımından kaynaklanan biriken kazançları periyodik olarak alabilir. Bu ödemeler, aktif bir reklam ortağı sözleşmesi ve Müşterinin ilgili reklamverenle aktif bir reklam kampanyası yürütmesi şartıyla mümkündür. Her kampanya için ödeme hesaplama yöntemi farklı olabilir ve bu, Satış Yöneticisi veya Müşteri İlişkileri Yöneticisi ile bire bir danışarak belirlenir.

5.1.9. Lisans Anlaşması kapsamında SENET 2.0 yazılımı ile reklam yerleştirilmesinden kaynaklanan biriken kazançlar, Müşterinin SENET 2.0 ödeme sistemine yatırılır. Bu fonlar sadece abonelik ücretlerini ödemek içindir. Ayrıca, abonelik iptal edilirse, çeyreklik kazançlar iadesiz kaybedilir.

5.1.10. Şirketler ve organizasyonlar ürün ve hizmet reklamları için ENESTECH’e ödeme yaparlar. Müşteri, SENET 2.0 yazılımını kullanarak ENESTECH’in, ENESTECH’in görüşüne göre, son kullanıcıların ilgisini çekecek reklamları göstermesine izin verdiğini kabul eder. ENESTECH, son kullanıcıların kişisel verilerini reklamların en uygun olacağını belirlemek için kullanır ve Müşteri, bu Lisans Anlaşmasını kabul ederek bunu onaylar.

5.1.11. ENESTECH, SENET 2.0 arayüzünde yer alan reklamların yazılımın veya SENET 2.0 yazılımı yüklü bilgisayar oyunlarının performansını etkilemeyeceğini garanti eder.

5.1.12. ENESTECH, reklam hedeflemesi için Müşteri verilerinin ne kadarının gerekli olduğuna karar verme hakkına sahiptir. Bu Lisans Anlaşmasını kabul eden Müşteri, tüm ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal gereklilikleri (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kullanıcının onayı) göz önünde bulundurarak ENESTECH’e bu verileri sağlamayı taahhüt eder.

5.1.13. Reklam ortaklarıyla mevcut sözleşme yükümlülükleri olmadığında, ENESTECH finansal ödemeler veya gelir payı protokollerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

5.2. ABONELİK TÜRLERİ

5.2.1. Ücretsiz versiyon, ENESTECH’in SENET 2.0 yazılımının kullanımı için ücret almadığı bir abonelik türünü ifade eder. Bununla birlikte ENESTECH, SENET 2.0 arayüzünde reklam gösterme, bilgi ve/veya üçüncü taraf internet sitelerine yönlendirme içeren reklam materyallerini ve bağlantıları gösterebilir, ancak SENET 2.0’un işlevselliğine zarar vermeden. Ücretsiz sürümün işlevselliği sınırlıdır. Ücretsiz sürüm belirli bölgelerdeki müşteriler için mevcuttur.

5.2.2. Şirketler ve kuruluşlar, ürün ve hizmetlerinin reklamını göstermek için ENESTECH’e ödeme yaparlar. Ücretsiz versiyonu seçen ve SENET 2.0 yazılımını kullanan bir müşteri, ENESTECH’in kullanıcıların ilgi alanlarına uygun olacağını düşündüğü reklam ilanlarını kullanıcılarına gösterebileceğini kabul eder.

5.2.3. Ücretsiz abonelikli yazılımın, “Revenue share” olan yazılımdan daha fazla reklam gösterebileceğini ve yukarıda belirtilen kaynakları daha fazla kullanabileceğini kabul eder.

5.2.4. Müşterinin sürekli olarak “Revenue share” aboneliğine geçmesi için, Müşteri’nin ENESTECH’e uygun bir başvuru (başvuru) yapması gerekir.

6. ANALİZ ARAÇLARI VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ

6.1. Seçilen tarife planına bağlı olarak, ENESTECH belirli hesap sayfalarında kullanıcıların erişimine açık olacak şekilde reklam bilgilerini veya herhangi bir diğer genel bilgiyi yerleştirebilir, ancak bu, hesabın içeriğine zarar vermeden gerçekleşmelidir.

6.2. SENET 2.0 yazılımı, dinamik reklam sağlayıcısı tarafından sağlanan bir teknolojiyi içerebilir (ayrıca “Dinamik Reklam Sağlayıcısı” olarak anılır), bu teknoloji, reklam bloklarının yüklenmesine ve bunların PC kullanımı ve/veya online oyunlar sırasında sırayla gösterilmesine izin verir. Dinamik Reklam Sağlayıcısı, reklamın yönlendirilmesi ve bu reklamın oyun içinde doğru bir şekilde yerleştirilmesi için belirli bilgileri ve verileri toplama ve depolama hakkına sahip olabilir, bunlar IP adresi, coğrafi konum bilgisi, oyun durumu ve reklamın görsel olarak nasıl gösterileceği gibi bilgileri içerebilir. Ayrıca, Dinamik Reklam Sağlayıcısı, oyun sırasında dinamik reklamın görüntülenme süresi gibi reklam izlenme sayısını izlemek ve hesaplamak için benzersiz bir kimlik numarası atayabilir. Bu amaçlarla toplanan herhangi bir veri, kullanıcıların kimliğini belirlemek için kullanılamaz.

6.3. ENESTECH, SENET 2.0 yazılımında reklam faaliyetlerini gerçekleştirmek, geçici olarak reklam göstermek ve bu faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgi toplamak için üçüncü taraf teknolojilerini kullanır. Hedefli reklamlar için toplanan ve kullanılan bilgiler, yaş ve cinsiyet, reklam izlenme sayısı, mobil cihazın benzersiz kimlik numarası veya diğer cihaz kimlikleri ve ayarları, SENET 2.0 yazılımının ve diğer internet sitelerinin (üçüncü taraf siteler ve mobil cihazlar için internet siteleri dahil) kullanımı hakkında bilgileri içerebilir. Bu bilgiler, demografik, reklam, pazar araştırmaları ve diğer analitik araştırmalarla birlikte sunulabilir. Bu bilgiler tek başına kişisel veri olmayabilir, ancak ENESTECH, bu bilgileri kişisel veri olarak ele alabilir, eğer bu bilgiyi kişisel verilerle birleştirirse.

6.4. ENESTECH, reklamverenlere kişisel verileri satmaz veya reklamverenlere doğrudan kullanıcıyı tanımlayabilecek bilgi vermez (örneğin, isim, e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri), kullanıcı bunun için izin vermediği sürece. Bununla birlikte, reklamverenler, reklamlarının hedef kitlesini ENESTECH’e bildirebilir ve ENESTECH, bu reklamları ilgili kişilere gösterebilir. ENESTECH, reklamverenlere reklam kampanyalarının etkinliği hakkında raporlar sağlar, bu raporlar, reklamın insanlarla nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur.

6.5. ENESTECH, internet üzerinden kullanıcılara ilgili reklamları sunmak için üçüncü taraf reklam ağları ile anlaşmalar yapabilir.

6.6. Dinamik Reklam Sağlayıcıları tarafından kullanılan teknolojik araçlar, Müşterinin ikamet ettiği ülke dışında yer alabilir.

6.7. Bazı ENESTECH reklam materyalleri ve diğer iletiler, üçüncü tarafların sağladığı bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle ENESTECH herhangi bir reklam veya iletiyle ilişkili herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Dahası, reklamverenlerle olan ilişkiler, reklama güvenin yanı sıra ticari işlemler ve bunlarla ilgili yükümlülükler dahil olmak üzere, yalnızca kullanıcılar ve ilgili reklamverenler arasında kurulur.

7. SONLANDIRMA

7.1. Bu Lisans Sözleşmesi’nin herhangi bir koşulunun ihlali durumunda, ENESTECH tarafından bildirim yapılmaksızın Müşteri, bu Lisans Sözleşmesi tarafından Müşteri’ye verilen haklardan otomatik olarak mahrum bırakılır. Bu Lisans Sözleşmesi’nin sona ermesi durumunda, Müşteri SENET 2.0 ve SENET BOOT’u kullanmayı derhal durdurmalı ve SENET 2.0 ve SENET BOOT’un tüm tam veya kısmi kopyalarını imha etmelidir. Bu tür bir sonlandırmada, ilgili hükümler, gelecekteki uygulanabilir maddeleri içerir ve herhangi bir sonlandırmada geçerliliğini korur.

7.2. Bu Lisans Sözleşmesi, istenen sonlandırma tarihinden 90 takvim günü öncesinde yazılı bir bildirimde bulunulmak kaydıyla tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

7.3. Lisans Sözleşmesi’nin 7.2. maddesinin koşullarının yerine getirilmemesi durumunda, Müşteri SENET 2.0’da reklam yayınlama nedeniyle biriken karını kaybeder.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Web sitesi, SENET 2.0 ve SENET BOOT tüm dünya çapında telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.

8.2. Müşteri, ENESTECH ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek zorundadır. Müşteri, ENESTECH’in fikri mülkiyetine ilişkin hiçbir hak, mal sahipliği veya iddia ettiği haklara sahip olmadığını kabul eder ve ENESTECH’in Lisans Sözleşmesi tarafından izin verilen haller dışında kullanma hakkına sahip değildir.

8.3. Her iki taraf, bilebilecekleri herhangi bir fikri mülkiyet hakları ihlali konusunda diğer tarafı derhal bilgilendirir ve bu hakların korunması için tamamen işbirliği yapar.

8.4. Bu sözleşmeyi imzalayarak, Müşteri ENESTECH’in logosunu çeşitli pazarlama amaçları için çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda serbestçe kullanmasına izin verir. Bu izin sürekli, coğrafi sınırlamalara sahip değildir ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin normal kurallara ve yasalara tabidir. Bu Sözleşme veya yasalara uygun olarak belirtilmediği sürece, Müşteriye herhangi bir ödeme veya tazminat gerekmez.

9. GARANTİLERİN VE SORUMLULUĞUN KAPSAMI KISITLANMASI

9.1. Müşteri, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, SENET 2.0 ve SENET BOOT’u kendi riski altında kullandığını tamamen kabul eder ve bu kullanımın kalitesi ve sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul eder. SENET 2.0 ve SENET BOOT, yalnızca bu Lisans Sözleşmesi tarafından öngörülenler dışında herhangi bir garanti olmaksızın ve “OLDUĞU GİBİ” ve “MÜMKÜN OLDUĞU KADAR” koşullarında sunulur. ENESTECH, SENET 2.0 ve SENET BOOT’un kullanımından memnuniyet garantisi vermez, kişisel gereksinimlerle uyumlu olacağını, başka üçüncü taraf yazılımlar, uygulamalar veya hizmetlerle uyumlu veya çalışabilir olacağını garanti etmez. SENET 2.0 ve SENET BOOT’un kurulumu, üçüncü taraf yazılım, uygulama veya hizmetlerin kullanımını etkileyebilir. ENESTECH, yazılımın kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Müşteri, SENET 2.0 ve SENET BOOT’un oyun endüstrisi dışında kullanım için tasarlanmadığını ve uygun olmadığını kabul eder.

9.2. ENESTECH, yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanmayan durumlarda ve hiçbir koşulda, herhangi bir eylemden kaynaklanan herhangi bir kar kaybı, gelir kaybı veya satış kaybı, veri kaybı, alternatif ürünlerin veya hizmetlerin edinilmesi için yapılan harcamalar, malzeme hasarı, iş durması, iş bilgilerinin kaybı veya herhangi bir diğer zarar dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı herhangi bir kayıptan sorumlu değildir. Üçüncü bir tarafın SENET 2.0 ve SENET BOOT’un işleyişine müdahalesi, zararlı yazılımın üçüncü tarafça yüklenmesi ve/veya SENET 2.0 ve SENET BOOT’un işleyişine etki eden dosyaların entegrasyonu dahil olmak üzere herhangi bir eylemden kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan sorumlu değildir. Bazı ülkeler ve yasalar böyle bir sorumluluğu hariç tutmayı yasaklamaz ancak sınırlamayı kabul edebilir, bu durumlarda ENESTECH’in Müşteriye olan sorumluluğu (uygulanabilir zorunlu yasalara tabi olarak belirlenmeyen minimum ölçüde) 30 (otuz) ABD doları ile sınırlıdır.

9.3. Müşteri, SENET 2.0 ve SENET BOOT’u kullanarak elde edilen herhangi bir bilgi veya diğer içerikten (veri dosyaları, metinler ve diğer dosyalar ve görüntüler dahil), kullanıcılarının üçüncü taraflara aktardığı herhangi bir bilgi ve tüm SENET 2.0 ve SENET BOOT kullanım sonuçlarından (Müşteri ve üçüncü taraflar tarafından yaşanabilecek herhangi bir kayıp dahil) sorumludur.

9.4. Müşteri, SENET 2.0 ve SENET BOOT kullanırken bilgisayar oyunlarının yapılandırılması ve başlatılmasıyla ilgili herhangi bir eylemden (Müşteri ve üçüncü taraflar tarafından yaşanabilecek herhangi bir kayıp dahil) sorumludur, yasallığı ve mevcut yasalara uygunluğunu da içerir.

Elbette, işte çevirisi:

10. SON HÜKÜMLER

10.1. Bu Lisans Sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamındaki haklar ve yükümlülükler ilgili halefler için bağlayıcıdır, Müşteri bu Lisans Sözleşmesi’ndeki haklarını ve yükümlülüklerini devretme veya devir etme hakkına sahip değildir. ENESTECH, Müşteri onayı olmaksızın bu Lisans Sözleşmesi’ndeki tüm haklarını ve yükümlülüklerini bağlı şirketlerine tamamen devretme hakkına sahiptir.

10.2. Bu Lisans Sözleşmesi, konusu ile ilgili olarak herhangi önceki sözlü veya yazılı anlaşmaları değiştirmektedir ve tüm anlaşmayı temsil etmektedir.

10.3. Uygulanabilir Hukuk. Bu Lisans Sözleşmesi Kıbrıs yasalarına göre düzenlenir ve yorumlanır.

10.4. Bu Lisans Sözleşmesi ile ilgili, onun imzalanması veya şartlarının yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, tarafların temsilcileri arasında yapılan müzakereler yoluyla çözülmelidir. Müzakerelerle çözülemeyen bir anlaşmazlık durumunda, bu tür anlaşmazlığın yargı yetkisi ve yetki dahilinde, Kıbrıs’ın ilgili yürürlükteki yasaları tarafından belirlenen prosedüre göre mahkemede çözülür.

10.5. Bu Lisans Sözleşmesi, ENESTECH tarafından herhangi bir önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. ENESTECH’in tek taraflı olarak gerçekleştirdiği Lisans Sözleşmesi’ndeki değişiklikler, bu değişikliklerin ENESTECH web sitesinde yayınlandığı günü takip eden günde yürürlüğe girer. Müşteri, Lisans Sözleşmesi’ndeki değişiklikleri kendisi kontrol etmeyi taahhüt eder. Müşterinin Lisans Sözleşmesi veya değiştirilmiş sürümünü incelememesi, Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmeme veya Lisans Sözleşmesi tarafından belirlenen kısıtlamaları ihlal etme gerekçesi olarak kullanılamaz.

10.6. Bu Lisans Sözleşmesi’nin farklı dillerdeki metinleri arasında herhangi bir anlaşmazlık durumunda, İngilizce versiyonunun öncelikli olduğu kabul edilir.