HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP SỬ DỤNG SENET 2.0 VÀ SENET BOOT

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM SENET 2.0 VÀ SENET BOOT, BẠN XÁC NHẬN VIỆC CỦA MÌNH ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP NÀY. NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP, BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM SENET 2.0 VÀ SENET BOOT.

THÔNG TIN VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT, CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB.

Mỗi khi có các khái niệm và định nghĩa sau đây xuất hiện trong Hợp đồng Cấp phép này, chúng cần được hiểu như sau:

ENESTECH – ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, tổ chức pháp luật theo luật pháp của Cyprus, địa chỉ: Emmanouil Roidi 10-12, Tầng 2, Agia Zoni, 3031, Limassol, Cyprus.

PHẦN MỀM SENET – nền tảng quản lý máy tính cá nhân và các thiết bị liên quan, được phát triển và sở hữu bởi ENESTECH SOFTWARE CORPORATION, tổ chức pháp luật đăng ký theo luật pháp của Delaware, Hoa Kỳ, địa chỉ pháp lý: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, số đăng ký thuế: EIN 83-125-6337.

PHẦN MỀM SENET 2.0 – nền tảng quản lý máy tính cá nhân và các thiết bị liên quan, được phát triển và sở hữu bởi ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, tổ chức pháp luật theo luật pháp của Cyprus, địa chỉ: Emmanouil Roidi 10-12, Tầng 2, Agia Zoni, 3031, Limassol, Cyprus, và được thiết kế để Khách hàng sử dụng trong lĩnh vực các trò chơi máy tính và ngành công nghiệp giải trí. Tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, PHẦN MỀM SENET 2.0 được giới thiệu dưới thương hiệu Enes-T.

SENET BOOT — hệ thống cung cấp hoạt động cho máy tính cá nhân (gọi là “PC”) trong mạng cục bộ, bao gồm các phòng máy tính, trong đó các máy tính cá nhân không có ổ cứng riêng (HDD) và ổ lưu trữ rắn (SSD), mọi thông tin được tải từ máy chủ chính.

KHÁCH HÀNG – bất kỳ tổ chức pháp nhân hoặc cá nhân nào, sở hữu một phòng máy tính, có quyền quản lý và điều hành nó hoặc là đại diện hợp pháp của phòng máy tính theo luật pháp, cấp phép tương ứng từ ENESTECH để sử dụng phần mềm SENET 2.0 và SENET BOOT. Khách hàng có quyền và khả năng sử dụng phần mềm SENET 2.0 và SENET BOOT cho mục đích kinh doanh trong bối cảnh hoạt động của phòng máy tính. Ngoài ra, theo điều kiện của hợp đồng nhượng quyền, ENESTECH chuyển nhượng giấy phép cho SENET 2.0, khiến Khách hàng trở thành người nhận giấy phép nhượng quyền. Người này đã tích cực tương tác với các phòng máy và các bên khác trong phạm vi quyền hạn được xác định từ việc quản lý SENET 2.0.

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG – tài khoản trong PHẦN MỀM SENET 2.0, được Khách hàng tạo sau khi đăng ký trên Trang web, cung cấp cho Khách hàng khả năng sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0.

NGƯỜI DÙNG CUỐI – cá nhân hoặc các đối tác thu ốc chủ các máy tính cá nhân hoặc các thiết bị liên quan của Khách hàng, được sử dụng trong phạm vi của PHẦN MỀM SENET 2.0.

TRANG WEB – trang web được quản lý bởi ENESTECH và có địa chỉ URL: https://senet.cloud/.

KẾ HOẠCH GIÁ CẢ – quy mô và thứ tự thanh toán cho việc sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. ENESTECH SOFTWARE CORPORATION, một tổ chức pháp lý được đăng ký theo luật pháp của Tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ, địa chỉ đăng ký: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, số đăng ký – EIN 83-125-6337, đã cấp cho ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, một tổ chức pháp lý được đăng ký theo luật pháp của Cộng hòa Síp, địa chỉ: Emm. Roidi 10-12, Tầng 2, Agia Zoni, 3031, Limassol, Síp, quyền sử dụng mã nguồn PHẦN MỀM SENET hoặc một phần của nó để tạo ra một sản phẩm PHẦN MỀM SENET 2.0 mới, thông qua việc thay đổi mã nguồn hoặc một phần của nó. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD không có quyền sử dụng PHẦN MỀM SENET cho mục đích thương mại, bao gồm việc tiếp thị PHẦN MỀM SENET như một sản phẩm và/hoặc bất kỳ mục đích thương mại nào khác và/hoặc vì mục đích thu lợi nhuận.

1.2. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD là bên cấp phép và chủ sở hữu của PHẦN MỀM SENET 2.0, nơi mà quyền sở hữu trí tuệ độc quyền thuộc về. PHẦN MỀM SENET 2.0 được bảo vệ bởi luật bản quyền và các thỏa thuận quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ khác.

1.3. PHẦN MỀM SENET 2.0 không được bán cho Khách hàng, mà được cung cấp dưới dạng giấy phép đơn giản, độc quyền bởi công ty ENESTECH.

1.4. Khách hàng có quyền sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 chỉ theo cách rõ ràng được phép trong Hiệp định Giấy phép này. Khách hàng không có quyền:

1.4.1. tiết lộ công nghệ hoặc dịch ngược mã nguồn của PHẦN MỀM SENET 2.0.

1.4.2. phát triển, sửa đổi, sử dụng hoặc phân phối các thành phần riêng lẻ của PHẦN MỀM SENET 2.0 hoặc mã nguồn của chúng bên ngoài PHẦN MỀM SENET 2.0 trong tổng thể, bao gồm việc phát triển hoặc phân phối các phần mềm cạnh tranh với những thành phần đó của máy tính.

1.4.3. sửa đổi hoặc xóa các thành phần của PHẦN MỀM SENET 2.0.

1.4.4. chuyển giao PHẦN MỀM SENET 2.0 cho bên thứ ba, bao gồm bất kỳ việc cấp phép phụ nào, trừ khi được quy định đặc biệt.

1.5. ENESTECH cung cấp quyền truy cập vào các cập nhật hoặc nâng cấp sắp tới của PHẦN MỀM SENET 2.0. Quyền truy cập vào các cập nhật mở cho tất cả các Khách hàng hoạt động. ENESTECH có quyền sử dụng các cập nhật và nâng cấp của PHẦN MỀM SENET 2.0 như các tính năng bổ sung và thu phí cho chúng sau khi thỏa thuận với Khách hàng. Các điều khoản của Hiệp định Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ cập nhật hoặc nâng cấp nào của PHẦN MỀM SENET 2.0 được cung cấp bởi ENESTECH, trừ khi việc cung cấp cập nhật hoặc nâng cấp đó yêu cầu một giấy phép riêng biệt, trong trường hợp đó, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản của giấy phép đó sẽ áp dụng cho cập nhật hoặc nâng cấp đó.

1.6. Khách hàng hiểu rằng PHẦN MỀM SENET 2.0 là một công cụ giúp quản lý thiết bị máy tính của Khách hàng cho mục đích kinh doanh hoặc cá nhân và điều này không giải phóng Khách hàng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào của mình đối với Người sử dụng Cuối cùng hoặc bên thứ ba.

1.7. Việc truy cập vào Trang web và sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 là hoàn toàn tự nguyện của Khách hàng và dưới trách nhiệm riêng của họ.

1.8. ENESTECH có quyền xóa Tài khoản cá nhân của Khách hàng và ngừng khả năng sử dụng phần mềm SENET 2.0, nếu Khách hàng sử dụng SENET 2.0 cho mục đích vi phạm pháp luật hiện hành, vi phạm Hiệp định Cấp phép này và Chính sách Bảo mật, hoặc bất kỳ cách nào khác làm vi phạm quyền của người dùng cuối hoặc bên thứ ba.

1.9. Khách hàng nhận thức và đồng ý rằng ENESTECH có quyền hợp pháp truy cập từ xa vào máy tính quản trị và máy tính chơi game cũng như máy chủ mà không cần sự đồng ý cụ thể cho mỗi trường hợp truy cập đó. Quyền này được sử dụng khi phát hiện sự cố kỹ thuật hoặc để giải quyết các khía cạnh kỹ thuật khác. Một thông báo thích hợp sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính khi có truy cập từ xa.

2. PHẠM VI CẤP PHÉP SENET 2.0

2.1. Theo các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng Cấp phép này, Khách hàng được cấp một giấy phép hạn chế, không chuyển nhượng, không độc quyền và đơn giản (“Giấy phép”) để cài đặt và sử dụng phần mềm SENET 2.0 trên bất kỳ thiết bị nào thuộc sở hữu của Khách hàng hoặc được kiểm soát bởi Khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng SENET 2.0 và các chức năng của nó đồng thời hoặc riêng lẻ trên bất kỳ số lượng thiết bị nào mà Khách hàng sở hữu.

2.2. SENET 2.0 chỉ được hỗ trợ trên thiết bị đáp ứng các yêu cầu hệ thống cụ thể. Để sử dụng SENET 2.0, Khách hàng cần truy cập Internet, điều này Khách hàng tự tổ chức. Phần kỹ thuật cơ bản của việc kết nối phần cứng máy tính với Internet, cũng như cài đặt hệ điều hành, tạo phần cứng, kết nối màn hình và các yếu tố giao diện khác là nghĩa vụ của Khách hàng và không thuộc về trách nhiệm của ENESTECH.

2.3. Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bất kỳ dữ liệu nào được hiển thị hoặc truy cập bằng SENET 2.0 thuộc sở hữu của chủ sở hữu dữ liệu tương ứng. Những dữ liệu này có thể được bảo vệ bởi bản quyền hoặc các luật và các hiệp định quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ. Giấy phép này không cấp cho Khách hàng bất kỳ quyền nào để sử dụng các tài liệu như vậy và không đảm bảo rằng những tài liệu này sẽ có sẵn cho Khách hàng trong tương lai.

2.4. Khách hàng đồng ý sử dụng SENET 2.0 theo luật pháp của Cyprus, cũng như các luật pháp bắt buộc địa phương của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà Khách hàng cư trú hoặc đăng ký (tùy thuộc vào việc Khách hàng là cá nhân tự nhiên hay tổ chức pháp nhân) hoặc nơi mà Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng SENET 2.0 nếu luật pháp đó phải được áp dụng do tính bắt buộc của nó.

3. PHẠM VI CẤP PHÉP SENET BOOT

3.1. Theo các điều khoản trong Hợp đồng Cấp phép này, Khách hàng được cấp một giấy phép hạn chế, không chuyển nhượng, không độc quyền và đơn giản (“Giấy phép”) để cài đặt và sử dụng SENET BOOT trên bất kỳ thiết bị nào thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi Khách hàng. SENET BOOT được coi là một sản phẩm riêng biệt và độc lập cho đó được cấp phép.

3.2. Theo các điều khoản của Hợp đồng Cấp phép này, dưới đây là danh sách các khái niệm và yêu cầu cần thiết cho việc hoạt động của SENET BOOT. Nội dung của các yêu cầu này có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng máy tính cá nhân của khách hàng (gọi là “PC”) được cài đặt tại nơi vận hành:

3.2.1. Máy chủ phải có ít nhất bốn ổ đĩa (có thể cần thêm số lượng cho trò chơi và ghi lại).

3.2.2. Để vận hành máy chủ, SSD cho hệ điều hành là bắt buộc.

3.2.3. Có ổ đĩa cho HÌNH ẢNH. Thiết bị này lưu trữ hình ảnh Windows được tải lên tất cả PC chơi game.

3.2.4. Có ổ đĩa cho NỘI DUNG. Tất cả trò chơi mà PC chơi game khởi động trực tiếp được lưu trữ ở đây.

3.2.5. Có ổ đĩa cho GHI ÂM. Nơi lưu trữ bộ nhớ cache từ mỗi PC chơi game trong quá trình sử dụng, được xóa sau khi Khách hàng hoàn thành công việc.

3.2.6. ENESTECH có thể tạo bản sao hình ảnh từ PC chơi game tiêu chuẩn hoặc sử dụng các hình ảnh hiện có của Khách hàng.

3.2.7. Định dạng hình ảnh cho SENET BOOT phải là .vhd.

3.2.8. Sự ổn định và hoạt động tốt nhất của hệ thống được tải từ hình ảnh chỉ có thể đạt được khi có cấu hình thiết bị thống nhất (bo mạch chủ và card đồ họa). Trong trường hợp cấu hình khác nhau của bo mạch chủ, cần sử dụng SENETPNP (việc làm của trình điều khiển này chỉ có thể thực hiện khi TPM đã được tắt) để điều chỉnh trình điều khiển.

3.3. Khách hàng đồng ý sử dụng SENET BOOT theo luật pháp của Cyprus và các luật bắt buộc cục bộ của quốc gia / khu vực mà Khách hàng cư trú, đăng ký hoặc sử dụng SENET BOOT, trong trường hợp luật lệ đó bắt buộc phải áp dụng.

Xin lỗi về việc nhận lầm trước đó. Đây là bản dịch tiếng Việt của văn bản đã cung cấp:

4. ĐĂNG KÝ

4.1. Điều kiện bắt buộc để tạo Tài khoản Cá nhân của Khách hàng là quá trình đăng ký trên Trang web, thông qua việc điền vào biểu mẫu và cung cấp thông tin cho ENESTECH, cụ thể là:

THÔNG TIN CÁ NHÂN, NẾU KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN:

4.1.1. Họ và tên đầy đủ;

THÔNG TIN CÁ NHÂN, NẾU KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC:

4.1.3. Tên đầy đủ của tổ chức pháp nhân;

4.1.4. Địa chỉ pháp lý;

4.1.5. Địa chỉ thực tế;

4.1.6. Số đăng ký;

4.1.7. Tên đầy đủ của người đại diện được uỷ quyền (giám đốc);

THÔNG TIN VỀ CÂU LẠC BỘ:

4.1.8. Tên câu lạc bộ;

4.1.9. Địa chỉ của câu lạc bộ;

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

4.1.10. Địa chỉ email của Khách hàng;

4.1.11. Số điện thoại của Khách hàng;

4.1.12. Tên người dùng;

4.1.13. Mật khẩu.

4.1.14. Tên máy chủ.

QUAN TRỌNG: Vui lòng lưu ý rằng việc đăng ký trong Tài khoản Cá nhân chỉ dành cho chủ sở hữu hoặc người đại diện được uỷ quyền của câu lạc bộ máy tính. Đồng thời, việc cung cấp địa chỉ email cá nhân của người được nêu rõ cũng là điều bắt buộc. Mọi thông báo và giao tiếp sau này về việc thay đổi điều kiện hợp tác sẽ được gửi đến địa chỉ email đã được chỉ định.

4.2. Khách hàng cam kết tự thực hiện việc đăng ký Tài khoản Cá nhân và cung cấp thông tin chính xác. ENESTECH có quyền yêu cầu thông tin bổ sung để xác minh Khách hàng nhằm xác nhận tư cách chủ sở hữu câu lạc bộ máy tính hoặc người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Khách hàng đồng ý rằng ENESTECH có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu có yêu cầu đăng ký Tài khoản Cá nhân từ bên thứ ba. Hơn nữa, Khách hàng đồng ý cung cấp các tài liệu hoặc chứng chỉ bổ sung để xác minh quyền sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền của câu lạc bộ máy tính theo yêu cầu của ENESTECH. Trong trường hợp không cung cấp tài liệu xác minh cần thiết trong khoảng thời gian hợp lý, ENESTECH có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho đến khi việc xác minh cần thiết được thực hiện.

4.3. Khách hàng cũng cam kết thông báo cho ENESTECH về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tư cách của mình là chủ sở hữu hoặc người đại diện của câu lạc bộ máy tính, bao gồm cả các thay đổi về dữ liệu đăng ký. Trách nhiệm thông báo này được áp dụng đối với bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến tư cách của Khách hàng là chủ sở hữu hoặc đại diện của câu lạc bộ.

4.4. ENESTECH có quyền kiểm tra thông tin tài khoản của Khách hàng bất kỳ lúc nào và sử dụng các phương tiện phân tích để xác minh tình trạng chủ sở hữu câu lạc bộ máy tính hoặc người đại diện của Khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý rằng ENESTECH có thể tạm ngừng quyền truy cập vào dịch vụ cho đến khi quá trình xác minh hoặc yêu cầu tài liệu bổ sung được thực hiện để xác minh tình trạng của họ.

4.5. Sự kiểm soát và quyền truy cập hoàn toàn đối với các yêu cầu, thông tin, dữ liệu và mọi hành động liên quan đến việc sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 chỉ được cấp cho Khách hàng hoặc người đại diện được ủy quyền. ENESTECH có quyền từ chối cung cấp quyền truy cập vào thông tin và dịch vụ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng hoặc ủy quyền từ Khách hàng. Điều này đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu, đồng thời giữ cho việc truy cập thông tin chỉ có thể được thực hiện bởi những người có liên quan trực tiếp đến hoạt động của câu lạc bộ máy tính.

4.6. ENESTECH giữ quyền tạm ngừng hoặc hạn chế ngay lập tức quyền truy cập của bên thứ ba vào dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp bởi công ty, nếu phát hiện có dấu hiệu của việc truy cập hoặc sử dụng không được ủy quyền.

4.7. Trong trường hợp gây thiệt hại cho công ty ENESTECH do hành động của bên thứ ba, công ty ENESTECH có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm cả lợi nhuận bị mất.

4.8. Khách hàng phải đảm bảo tính bí mật của mật khẩu và tên người dùng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng mật khẩu hoặc Tài khoản Cá nhân của mình hoặc bên thứ ba.

4.9. Theo yêu cầu của Khách hàng, nhân viên hỗ trợ của ENESTECH có thể truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng để hỗ trợ và cải thiện việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc cung cấp thông tin kỹ thuật hoặc thông tin về thanh toán. Khách hàng xác nhận và đồng ý cho việc này.

4.10. Trong trường hợp Khách hàng không thanh toán cho việc sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 theo điều kiện của Gói cước đã chọn, ENESTECH có quyền tạm ngừng hoạt động Tài khoản Cá nhân của Khách hàng. Trong trường hợp không có việc thanh toán từ Khách hàng, ENESTECH có quyền xóa Tài khoản Cá nhân của Khách hàng và dữ liệu cá nhân chứa đựng trong đó sau 15 (mười lăm) ngày lịch sau khi Tài khoản Cá nhân của Khách hàng bị ngưng hoạt động. Trong khoảng thời gian 15 (mười lăm) ngày lịch này, Khách hàng có quyền yêu cầu ENESTECH xuất và chuyển dữ liệu cá nhân của Người dùng cho Khách hàng. Sau đó, ENESTECH không chịu trách nhiệm nào liên quan đến việc xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng.

5. CÁC LOẠI ĐĂNG KÝ

ENESTECH sử dụng hai loại gói đăng ký trong hoạt động của mình: “Phiên bản Miễn phí” và “Chia sẻ doanh thu”. Khách hàng có thể lựa chọn loại gói đăng ký mong muốn.

5.1. CHIA SẺ DOANH THU

5.1.1. Loại gói đăng ký này bao gồm phí sử dụng phần mềm SENET 2.0 theo mức phí quy định tại phần “Gói đăng ký SENET 2.0” trong Tài khoản cá nhân của người dùng, cũng như khả năng đặt các thông tin và/hoặc tài liệu quảng cáo trong giao diện phần mềm SENET 2.0 và liên kết đến trang web của bên thứ ba với việc chia sẻ lợi nhuận từ việc đặt quảng cáo này giữa ENESTECH và Khách hàng.

5.1.2. Các mức phí áp dụng cho việc sử dụng phần mềm SENET 2.0 cũng như chi tiết về chức năng và giá cả sẽ được cung cấp bởi đại diện chuyên dụng của chúng tôi về bán hàng. Vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng để có thông tin mới nhất về giá cả và phạm vi chức năng của phần mềm SENET 2.0. Ngoài ra, ENESTECH có quyền tăng mức phí sử dụng dịch vụ phần mềm SENET 2.0 một cách đơn phương với việc thông báo trước cho Khách hàng. Những thay đổi mức phí này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm thông báo cho Khách hàng. Việc sử dụng tiếp theo của Khách hàng với phần mềm SENET 2.0 sẽ được coi là việc đồng ý với các điều khoản sử dụng.

5.1.3. Thời hạn của gói đăng ký bắt đầu từ ngày chấp nhận các điều khoản của Hợp đồng Cấp phép này và các nghĩa vụ tài chính có hiệu lực từ khi quảng cáo được đặt trong giao diện.

5.1.4. Khi chấp nhận Hợp đồng Cấp phép này, Khách hàng trở thành đối tác của ENESTECH trong việc cung cấp dịch vụ quảng cáo thông qua phần mềm SENET 2.0.

5.1.5. ENESTECH cam kết rằng mọi quảng cáo trong giao diện phần mềm SENET 2.0 tuân thủ pháp luật và sẽ không chứa nội dung bị cấm.

5.1.6. Trong trường hợp lợi nhuận thu được từ việc đặt quảng cáo thông qua phần mềm SENET 2.0 trong phạm vi gói đăng ký “Chia sẻ doanh thu” vượt quá chi phí sử dụng phần mềm SENET 2.0, lợi nhuận từ quảng cáo vượt quá chi phí sẽ được tích lũy và được ghi nhận trong Tài khoản cá nhân của Khách hàng.

5.1.7. Mỗi quý, Khách hàng có quyền nhận báo cáo về lợi nhuận thu được từ việc đặt quảng cáo thông qua phần mềm SENET 2.0.

5.1.8. Khách hàng có quyền nhận thanh toán định kỳ từ số tiền tích lũy liên quan đến việc sử dụng phần mềm SENET 2.0 theo Hợp đồng Cấp phép này. Các thanh toán này có thể thực hiện khi có hợp đồng hoạt động với đối tác quảng cáo và điều kiện là Khách hàng thực hiện chiến dịch quảng cáo tích cực với đối tác quảng cáo bên thứ ba đó. Phương pháp tính toán bồi thường cho mỗi chiến dịch cụ thể được xác định cá nhân thông qua cuộc trò chuyện với Quản lý bán hàng hoặc Quản lý khách hàng.

5.1.9. Lợi nhuận tích lũy từ việc đặt quảng cáo thông qua phần mềm SENET 2.0 theo Hợp đồng Cấp phép này được ghi nhận vào tài khoản của Khách hàng trong hệ thống thanh toán SENET 2.0. Các khoản này chỉ dành cho việc thanh toán các gói đăng ký. Quan trọng là, trong trường hợp hủy bỏ gói đăng ký, các phần thưởng tích lũy trong quý không có thể hoàn lại.

5.1.10. Các công ty và tổ chức trả tiền cho ENESTECH để hiển thị quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ. Khi sử dụng phần mềm SENET 2.0, Khách hàng đồng ý rằng ENESTECH có thể hiển thị quảng cáo cho người dùng cuối mà theo quan điểm của ENESTECH, sẽ phù hợp với sở thích của họ. ENESTECH sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cuối để xác định quảng cáo phù hợp nhất và Khách hàng, khi chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép này, đồng ý với điều này.

5.1.11. ENESTECH cam kết rằng mọi quảng cáo trong giao diện của phần mềm SENET 2.0 sẽ không ảnh hưởng đến tính ổn định của chương trình cũng như các chương trình đang chạy trên máy tính có cài đặt phần mềm SENET 2.0, bao gồm không gây ảnh hưởng tiêu cực đối với quá trình chơi game trên máy tính.

5.1.12. ENESTECH có quyền xác định số lượng thông tin cá nhân cần thiết từ Khách hàng để hình thành việc định hướng quảng cáo. Khi chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép này, Khách hàng cam kết cung cấp thông tin đó cho ENESTECH theo đúng các yêu cầu tương ứng của pháp luật về xử lý thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập sự đồng ý của người dùng về việc xử lý thông tin cá nhân của họ, cả cho bản thân họ lẫn cho ENESTECH.

5.1.13. Trong trường hợp không có các cam kết hợp đồng hiện hành với các đối tác quảng cáo, ENESTECH không chịu trách nhiệm về việc thanh toán tài chính hoặc thực hiện các giao thức về chia sẻ doanh thu.

5.2. PHIÊN BẢN MIỄN PHÍ

5.2.1. Phiên bản miễn phí ám chỉ loại đăng ký mà ENESTECH không thu phí sử dụng phần mềm SENET 2.0, tuy nhiên ENESTECH có quyền hiển thị quảng cáo trong giao diện của phần mềm SENET 2.0, cũng như bất kỳ tài liệu thông tin và/hoặc quảng cáo và liên kết đến trang web của bên thứ ba, nhưng không ảnh hưởng đến chức năng sử dụng của phần mềm SENET 2.0. Chức năng của phiên bản miễn phí bị hạn chế. Phiên bản miễn phí chỉ có sẵn cho Khách hàng ở một số vùng cụ thể.

5.2.2. Các công ty và tổ chức trả tiền cho ENESTECH để hiển thị quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ. Bằng cách chọn phiên bản miễn phí và sử dụng phần mềm SENET 2.0, Khách hàng đồng ý rằng ENESTECH có thể hiển thị quảng cáo cho Người dùng cuối theo quan điểm của ENESTECH sẽ phù hợp với sở thích của họ.

5.2.3. Khách hàng đồng ý rằng phần mềm có đăng ký miễn phí có thể hiển thị quảng cáo và sử dụng nhiều tài nguyên của bạn hơn so với phần mềm có “Revenue share”.

5.2.4. Để chuyển sang đăng ký “Revenue share” với tần suất cố định, Khách hàng phải gửi yêu cầu tương ứng đến ENESTECH thông qua Tài khoản Cá nhân.

6. CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO

Tôi sẽ giúp bạn dịch nội dung 6. CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO sang tiếng Việt:

6.1. Tùy thuộc vào gói cước được chọn, ENESTECH có quyền hiển thị thông tin quảng cáo hoặc bất kỳ thông tin nào khác cho công chúng trên trang cá nhân của người dùng, nhưng không gây ảnh hưởng đến nội dung tài khoản.

6.2. Phần mềm SENET 2.0 có thể chứa công nghệ (có thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ, (còn được gọi là “Nhà cung cấp quảng cáo động”) cho phép tải lên các khối quảng cáo và hiển thị chúng lần lượt trong quá trình sử dụng PC và/hoặc chơi game trực tuyến. Để Nhà cung cấp quảng cáo động có thể định hình quảng cáo và đặt chúng đúng cách trong trò chơi máy tính, Nhà cung cấp quảng cáo động có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin và dữ liệu nhất định, bao gồm địa chỉ IP, thông tin về vị trí địa lý, tình hình trò chơi và các thông số hiển thị quảng cáo, mà người dùng cuối có thể quan sát trong quá trình chơi game (ví dụ, thời gian hiển thị cho mỗi khối quảng cáo, kích thước của chúng). Ngoài ra, Nhà cung cấp quảng cáo động có thể gắn một số nhận dạng duy nhất được lưu trữ trên máy tính và được sử dụng để theo dõi và đếm số lần hiển thị quảng cáo động trong trò chơi. Không có dữ liệu nào được thu thập trong các mục đích này có thể được sử dụng để xác định người dùng.

6.3. ENESTECH sử dụng các công nghệ bên thứ ba cho phép quảng cáo trong SENET 2.0, tạm thời hiển thị quảng cáo và thu thập thông tin về hiệu suất quảng cáo trong SENET 2.0. Thông tin thu thập và sử dụng cho quảng cáo hướng mục tiêu có thể bao gồm: tuổi tác và giới tính, số lần xem quảng cáo, số nhận dạng duy nhất của thiết bị di động hoặc các thiết bị khác, thông tin về việc sử dụng SENET 2.0 và các trang web khác (bao gồm cả trang web của bên thứ ba và trang web dành cho thiết bị di động), quảng cáo đã xem (cũng như thời gian và ngày xem), thời gian và vị trí quảng cáo trong trò chơi, phản hồi về quảng cáo (nếu có). Công cụ phân tích và công nghệ hiển thị quảng cáo có thể sử dụng các tệp ghi nhật ký máy chủ, hình ảnh beacon web, tệp cookie, pixel theo dõi và các công nghệ khác để thu thập thông tin được đề cập, cũng như thông tin từ các trang web của bên thứ ba, sản phẩm di động và dịch vụ, và thông tin phân tích khác. Một mình thông tin này không phải là thông tin cá nhân, tuy nhiên, nếu ENESTECH kết hợp bất kỳ thông tin nào với thông tin cá nhân, thì ENESTECH sẽ xem xét thông tin đó như thông tin cá nhân.

6.4. ENESTECH không bán thông tin cá nhân cho các nhà quảng cáo và không cung cấp thông tin cá nhân nhận diện trực tiếp người dùng cuối (ví dụ: tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) trừ khi người dùng cuối cho phép. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo có thể cung cấp thông tin về đối tượng mục tiêu của họ cho ENESTECH cho việc hiển thị quảng cáo đến người dùng mục tiêu. ENESTECH cung cấp báo cáo về hiệu quả của quảng cáo giúp nhà quảng cáo hiểu cách mọi người tương tác với nội dung của họ.

6.5. ENESTECH có thể ký kết hợp đồng với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để cung cấp quảng cáo phù hợp với người dùng qua internet.

6.6. Công nghệ được Nhà cung cấp quảng cáo động sử dụng có thể đặt tại ngoài quốc gia mà người dùng đang sinh sống.

6.7. Một số tài liệu quảng cáo và thông điệp khác từ ENESTECH có thể dựa trên thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba, vì vậy ENESTECH không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do quảng cáo hoặc thông điệp đó gây ra. Hơn nữa, mối quan hệ với nhà quảng cáo, bao gồm sự tin tưởng vào quảng cáo, giao dịch thương mại và các cam kết liên quan, đều được thiết lập hoàn toàn giữa người dùng và nhà quảng cáo đó.

7. CHẤM DỨT

7.1. Khách hàng sẽ mất các quyền được cung cấp bởi Thỏa thuận Cấp phép này tự động và không cần thông báo từ ENESTECH trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều kiện nào trong Thỏa thuận Cấp phép này. Trong trường hợp Thỏa thuận Cấp phép này chấm dứt, Khách hàng phải ngừng mọi việc sử dụng SENET 2.0 và SENET BOOT và phá hủy tất cả các bản sao hoàn chỉnh hoặc một phần của Phần mềm SENET 2.0 và SENET BOOT. Mọi phần của Thỏa thuận Cấp phép này chứa các điều khoản có liên quan sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

7.2. Thỏa thuận Cấp phép này có thể chấm dứt sớm theo một bên, với điều kiện rằng thông báo bằng văn bản được cung cấp cho bên kia ít nhất 90 ngày dương lịch trước ngày muốn chấm dứt Thỏa thuận Cấp phép.

7.3. Trong trường hợp không tuân thủ điều khoản của mục 7.2 trong Thỏa thuận Cấp phép này, Khách hàng sẽ mất lợi nhuận tích lũy từ việc đặt quảng cáo trong Phần mềm SENET 2.0.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1. Trang web, Phần mềm SENET 2.0 và SENET BOOT được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp định quốc tế trên toàn thế giới.

8.2. Khách hàng phải tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ của ENESTECH và các bên thứ ba. Khách hàng xác nhận và đồng ý không có bất kỳ quyền nào, quyền sở hữu hoặc yêu cầu về sở hữu trí tuệ của ENESTECH và không được quyền sử dụng nó, trừ khi việc sử dụng đó được phép bởi Thỏa thuận Cấp phép.

8.3. Mỗi bên cần thông báo ngay lập tức cho bên kia về bất kỳ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào mà họ có thể biết, và các bên sẽ hợp tác đầy đủ để bảo vệ các quyền đó.

8.4. Bằng việc ký kết Thỏa thuận này, Khách hàng cho phép ENESTECH sử dụng biểu trưng của họ tự do cho các mục đích tiếp thị khác nhau, cả trong môi trường trực tuyến và ngoại tuyến, bao gồm việc hiển thị nó trên Trang web của ENESTECH. Sự cho phép này là vĩnh viễn, không có hạn chế về địa lý và tuân theo các quy tắc và luật lệ thông thường về quyền sở hữu trí tuệ. Không có nhu cầu phải thanh toán hoặc bồi thường cho Khách hàng, trừ những trường hợp được quy định trong Thỏa thuận này hoặc yêu cầu theo luật lệ.

9. GIỚI HẠN BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

9.1. Khách hàng hoàn toàn nhận thức và đồng ý rằng, theo pháp luật hiện hành cho phép, Khách hàng sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm về chất lượng và kết quả của việc sử dụng. PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT được cung cấp tối đa theo luật pháp với điều kiện “NHƯ CỦA” và “KHI CÓ SẴN” với tất cả các khiếm khuyết và không có bất kỳ bảo hành nào ngoại trừ những điều quy định trong Thỏa thuận Cấp phép này. ENESTECH không đảm bảo sự hài lòng từ việc sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT, sự phù hợp với các yêu cầu cá nhân về các chức năng có trong PHẦN MỀM, tính tương thích hoặc hoạt động của PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT với phần mềm, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Việc cài đặt PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng phần mềm, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. ENESTECH không chịu trách nhiệm về phần mềm. Khách hàng nhận biết rằng PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT không được thiết kế và không phù hợp để sử dụng ngoài lĩnh vực công nghiệp trò chơi – ngành công nghiệp trò chơi máy tính và giải trí.

9.2. ENESTECH trong tất cả các trường hợp không bị cấm bởi pháp luật hiện hành và dưới bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ lợi nhuận bị mất, mất doanh thu hoặc doanh số bán hàng, mất dữ liệu, cũng như các chi phí để mua hàng thay thế hoặc dịch vụ, tổn thất tài sản, đình chỉ hoạt động, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp, phát sinh từ bất kỳ hành động nào, thông qua sự can thiệp vào hoạt động của PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT bởi bất kỳ bên thứ ba nào, việc thiết lập phần mềm độc hại và/hoặc tích hợp các tệp tin ảnh hưởng đến hoạt động của PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT, sự can thiệp có chủ ý vào việc hoạt động của PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc các yếu tố khác có thể gây ra trách nhiệm, bao gồm các thiệt hại từ việc sử dụng phần mềm hoặc không thể sử dụng phần mềm. Bởi vì một số quốc gia và luật lệ cụ thể không cho phép loại trừ trách nhiệm như vậy nhưng cho phép hạn chế, trong các trường hợp này, trách nhiệm của ENESTECH đối với Khách hàng về mọi thiệt hại (trừ khi có quy định khác của luật lệ cưỡng bức áp dụng – ở mức tối thiểu cần thiết theo các quy định đó) bị hạn chế với số tiền là 30 (ba mươi) Đô la Mỹ.

9.3. Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hoặc nội dung khác (bao gồm cả tệp dữ liệu, văn bản và hình ảnh), thu được khi sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT, mà họ hoặc người dùng của họ chuyển giao cho bên thứ ba, cũng như mọi hậu quả của việc sử dụng Phần mềm SENET 2.0 và SENET BOOT (bao gồm bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra đối với Khách hàng và bên thứ ba).

9.4. Khách hàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào liên quan đến cấu hình và khởi chạy trò chơi máy tính khi sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 và SENET BOOT, bao gồm cả tính hợp pháp và tuân thủ theo luật lệ hiện hành (bao gồm bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra đối với Khách hàng và bên thứ ba).

10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

10.1. Thỏa thuận Cấp phép này, cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan đến nó, có tính ràng buộc đối với người kế nhiệm tương ứng của các bên, Khách hàng không được quyền chuyển nhượng hoặc giao lại các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận Cấp phép này. ENESTECH có quyền hoàn toàn chuyển giao tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận Cấp phép này cho các công ty liên kết mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

10.2. Thỏa thuận Cấp phép này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận về vấn đề của nó và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đây nào, bao gồm cả những thỏa thuận miệng hoặc bằng văn bản liên quan đến vấn đề của Thỏa thuận Cấp phép này.

10.3. Luật áp dụng. Thỏa thuận Cấp phép này được quy định và diễn giải theo luật pháp của Cyprus.

10.4. Tất cả các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận Cấp phép này, việc ký kết hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa các đại diện của các bên. Nếu tranh chấp không thể giải quyết thông qua đàm phán, nó sẽ được giải quyết thông qua thủ tục tư pháp dưới sự quản lý và thẩm quyền của sự tranh chấp đó theo quy định của luật pháp hiện hành của Cyprus.

10.5. Thỏa thuận Cấp phép này có thể được ENESTECH thay đổi mà không cần bất kỳ thông báo trước nào. Bất kỳ thay đổi nào trong Thỏa thuận Cấp phép do ENESTECH thực hiện một cách đơn phương sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo sau ngày công bố những thay đổi đó trên Trang web của ENESTECH. Khách hàng cam kết tự kiểm tra Thỏa thuận Cấp phép để kiểm tra có sự thay đổi nào hay không. Việc Khách hàng không đọc Thỏa thuận Cấp phép và/hoặc bản sửa đổi của Thỏa thuận Cấp phép không thể được coi là cơ sở để Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc vi phạm các hạn chế được đặt ra trong Thỏa thuận Cấp phép.

10.6. Trong trường hợp có sự không đồng nhất giữa các văn bản của Thỏa thuận Cấp phép này trên các ngôn ngữ khác nhau, phiên bản bằng tiếng Anh sẽ có ưu tiên.