WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Lütfen https://senet.cloud/ web sitesini  (bundan sonra metinde «Site» olarak anılacaktır) kullanmadan önce bu Web Sitesi Kullanım Koşulları Sözleşmesini  (bundan böyle «Sözleşme” olarak anılacaktır)  dikkatlice okuyunuz.  

Web Sitemizi kullanmaya devam etmeden önce, Kıbrıs yasalarına göre tüzel kişilik olan ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, kayıtlı ofisi: Emmanouil Roidi, 10-12 2nd floor Agіa Zoni, 3031, Limassol, Cyprus (bundan böyle «ENESTECH» olarak anılacaktır), kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi ile ilgili gizlilik politikamızı okumanızı tavsiye etmektedir. ENES-T 2.0 yazılımını kullanma isteğiniz varsa, lisans sözleşmesini okuyup kabul etmeniz ve sağlanan kayıt prosedürünü tamamlamanız gerekmektedir.

  1. SİTENİN KULLANIMI

1.1. Yalnızca bu Siteyi ve bu sitede bulunan herhangi bir materyali (herhangi bir resim, logo, çizim, nişan, işaret/sembol/amblem, ses, metin, mesaj, araç, yazılım temini, teknolojiürünler, dosyalar, bilgiler, veriler, demo örnekleri, videolar, tanıtım materyalleri, görsel-işitsel ve multimedya çalışmaları ve diğer herhangi (bundan böyle topluca “Materyaller” olarak anılacaktır) bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak ve bu hüküm ve koşullara bağlı olarak kullanabilirsiniz.

1.2. Bu Sözleşmenin koşullarına uygun olarak, ENESTECH bu siteye yalnızca kişisel kullanımınız için erişmeniz ve kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez, alt lisanssız bir lisans verir. Bu lisans, işbu Sözleşmeye tabidir ve aşağıdakiler için geçerli değildir:

(a) Sitenin veya sitedeki materyallerin herhangi bir ticari kullanımı;

(b) herhangi bir materyalin dağıtımı, kamuya açık olarak çoğaltılması, halka açık teşhir edilmesi, halka açık erişim veya diğer yetkisiz kullanımı;

(c) Siteyi veya Materyalleri ve/veya bunların herhangi bir bölümünün değiştirmesi;

(d) Sitede açıkça izin verilmedikçe Sitenin herhangi bir bölümünü, Materyalleri veya içerdiği herhangi bir bilgiyi indirmek (sayfaları önbelleğe alma hariç); veya

(е) Sitenin veya Materyallerin amaçlanan dışında herhangi bir şekilde kullanılması.

1.3.  ENESTECH’in önceden yazılı izni olmaksızın bu Sözleşmede özel olarak izin verilenler dışındaki herhangi bir Sitenin veya Materyalin herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır ve buradaki lisansın iptal edilmesine neden olabilir. Bu tür yetkisiz kullanımlar, «Telif hakkı» ve «Ticari Marka» yasaları ve geçerli iletişim kuralları ve düzenlemeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasaları da ihlal edebilir. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, sözleşmenin aksini açıkça belirtmediği durumlar dışında, ister estopel temelinde olsun, dolaylı veya başka bir nitelikte olsun, fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir lisans verilmesi olarak yorumlanamaz. ENESTECH bu lisansı istediği zaman iptal edebilir.

  1. SORUMLULUKLARINIZ

2.1. ENESTECH, bu Sözleşmede açıkça verilmeyen materyallerin tüm haklarını saklı tutar.

2.2.  Aşağıdakileri yapma hakkınız yok: 

(i) herhangi bir Materyali başka herhangi bir web sitesine veya ağa iletmek veya orada kullanmak; 

 (ii)  materyalleri değiştirmek, tercüme etmek, yeniden yapılandırmak (teknolojiyi açmak), kaynak koda dönüştürmek, sökmek (ters çoğaltmak, derlemek veya ayrıştırmak) veya herhangi bir Materialler dayalı başka türevi materyaller oluşturmak

(iii) herhangi bir Materyali çoğaltmak;

(iv) herhangi bir Materyali dağıtmak, lisanslamak, kiraya vermek/kiralamak, satmak, veya başka bir şekilde devretmek; veya

(v) herhangi bir Materyalde veya Sitede bulunan herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmak, gizlemek veya değiştirmek.

2.3. Aşağıdakileri beyan, garanti ve taahhüt etmektesiniz: 

(i) bu Siteyi ve Materyalleri kullanırken herhangi bir devlet kurumunun yürürlükteki tüm yasalarına, düzenlemelerine ve emirlerine uyacaksınız;

 (ii) herhangi bir Materyalin ihraç edilmesinin yasa, yönetmelik veya emirle yasaklandığı herhangi bir ülkede ikamet etmediğiniz veya vatandaşı veya mukimi değilsin; ve

(iii) bu Siteye herhangi bir yazılımı veya başka materyali indirmeyecek veya başka bir şekilde bu Siteye aktarmayacaksınız:

(a) herhangi bir virüs veya diğer zararlı kodları içerir;

(b) fikri hukuk veya mülkiyet hukuku alanındaki mevzuat normlarını ihlal eder; veya

(c) herhangi bir karalayıcı, iftira niteliğinde materyaller içerir veya herhangi bir kişiyi yanlış bir ışık altında tasvir eder.

3 . MÜLKİYET HAKKI

3.1. Bu Sitenin ve Materyallerin tüm fikri mülkiyet hakları Enestech’e veya lisans verenlerine aittir ve bu Sözleşme veya Siteyi kullanmak için Enestech’in iznine dayanarak yukarıda belirtilen unsurlardan herhangi birine ilişkin hiçbir fikri mülkiyet hakkı size devredilmez.

  1. GARANTİLERİN REDDEDİLMESİ

BU SİTE VE BU SİTEDEKİ TÜM MATERYALLER “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE SORUMLULUĞUNUZDA KULLANIMINIZIN RİSKİ KENDİNİZE AİTTİR.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, ENESTECH, BU SİTE VE BU SİTEDEKİ HERHANGİ BİR MATERYALLE İLGİLİ OLARAK YASALARIN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE YÜRÜRLÜĞE GİREN HERHANGİ BİR GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜKTEN REDDEDER. YUKARIDAKİLERİ SINIRLAMAKSIZIN, ENESTECH’İN BU SİTENİN KESİNTİSİZ OLARAK KULLANIMA SUNULACAĞINI VEYA DA BU SİTENİN, BU SİTEDEKİ HERHANGİ BİR MATERYALİN VEYA BU SİTEYİ KULLANIMA SUNAN SUNUCUNUN HATA, KUSUR, TASARIM KUSURU VEYA İHMAL İÇERMEDİĞİNİ VEYA VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNİ BEYAN ETMEDİĞİNİ VEYA GARANTİ ETMEDİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.

İLGİLİ GEÇERLİ MEVZUAT ENESTECH TARAFINDAN YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİYİ YASAKLADIĞI VEYA SINIRLADIĞI TAKDİRDE, ENESTECH GARANTİLERİ GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SINIRLAYACAK VEYA REDDEDER.

  1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE ZARARLARIN TAZMİN EDİLMESİ

5.1. Yürürlükteki yasaların izin verdiği sınırlar dahilinde, ENESTECH, bu Sitenin veya bu Sitedeki veya siteden alınan herhangi bir Materyalin kullanımından, kullanılamamasından veya kullanımının sonuçlarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir zarardan ENESTECH veya temsilcisine bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile size veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı sorumlu veya sorumlu olmayacaktır. 

5.2. Siteyi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf iddiasına karşı korunmayı ve ENESTECH’E, ana şirketine, bağlı kuruluşlarına, lisans verenlerine ve ilişkili kuruluşlara veya kişilere, Siteyi kullanmanız sonucundna kaynaklanan ENESTECH’İN uğradığı tüm zararları tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

  1. GEÇERLİ YASALAR VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

6.1. Bu Sözleşme Kıbrıs yasalarına uygun olarak düzenlenir ve yorumlanır. Bu Lisans Sözleşmesiyle ilgili tüm anlaşmazlıklar, imzalanması veya bu Lisans Sözleşmesinin şartlarının yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, tarafların temsilcileri arasındaki müzakereler yoluyla çözülecektir. Anlaşmazlığın müzakere yoluyla çözülememesi durumunda, Kıbrıs’ın ilgili yürürlükteki mevzuatının belirlediği şekilde, böyle bir anlaşmazlığın kurulu yetki ve yargı yetkisine ilişkin bir mahkeme emriyle çözülür.

  1. ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL

7.1. Site sadece 16 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabilir. Siteyi ziyaret ederek 16 yaşında veya daha büyük olduğunuzu beyan etmektesiniz. 

  1. SON HÜKÜMLER

8.1. ENESTECH’İN tarafından bu Sözleşme kapsamındaki haklarını kullanmaması veya reddetmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmede ısrar etmesi, hiçbir durumda bunlardan veya diğer haklardan veya yükümlülüklerden bir şekilde reddedilmesi, geri çekilmesi ya da muaf tutulması olarak yorumlanmamalıdır; aksine, bunlar tamamen yürürlükte kalmalı ve tam olarak yürürlükte kalmalıdır. 

8.2. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hükmün kapsamı daraltılacak veya bu hükmü yasal, uygulanabilir ve yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için gerekli ölçüde azaltılmalı veya başka bir şekilde değiştirilmeli ve bu Sözleşmede belirtildiği gibi tarafların niyetini mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtmalıdır veya böyle bir değişiklik mümkün değilse, bu Sözleşmeden kaldırılacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi veya iptali ve kaldırılması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya yasal gücünü etkilemeyecektir. 

8.3. Bu Sözleşme  ANESTECH sizinle arasındaki bu Sözleşmenin konusuyla ilgili belirli bir anlaşmayı temsil eder. ENESTECH bu sözleşmeyi zaman zaman değiştirebilir, düzenleyebilir veya güncelleyebilir ve bu değişikliklerden sonra yeni sözleşme yasal olarak geçerli olacaktır. ENESTECH, aramayı kolaylaştırmak amacıyla böyle bir revizyon olması durumunda belgenin başındaki son revizyon tarihini” değiştirecektir.