УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

Будь ласка, уважно прочитайте цю Угоду про умови використання веб-сайту (далі по тексту – «Угода») перед використанням веб-сайту https://senet.cloud/ (далі по тексту – «Сайт»).

Перш ніж продовжити використання нашого Сайту, ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, юридична особа за законодавством Кіпру, місцезнаходження: Еммануіл Роіді 10-12, 2-й поверх, Агія Зоні, 3031, Лімасол, Кіпр (далі по тексту – «ENESTECH») радить вам ознайомитися з нашою політикою конфіденційності щодо збору та обробки персональних даних користувачів. Якщо ви хочете використовувати програмне забезпечення SENET 2.0, вам необхідно прочитати і прийняти ліцензійну угоду, а також виконати передбачену процедуру реєстрації.

  1. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

1.1. Ви можете використовувати тільки цей Сайт і будь-які матеріали, знайдені на ньому (включаючи, крім іншого, будь-які зображення, логотипи, малюнки, знаки відмінності, знаки/символи/емблеми, картинки, звуки, текст, повідомлення, інструменти, програмне забезпечення, технології, продукти, файли, інформацію, дані, демо-зразки, ролики, рекламні матеріали, аудіовізуальні та мультимедійні твори і будь-які інші елементи або вирази) (далі спільно іменовані «Матеріали») відповідно до положень та умов цієї Угоди, і ви погоджуєтеся дотримуватися цих положень і умов в обов’язковому порядку.

1.2. Відповідно до умов цієї Угоди ENESTECH надає вам невиключну, що не підлягає передачі, субліцензуванню ліцензію на доступ і використання цього Сайту тільки для вашого особистого використання. Така ліцензія регулюється цією Угодою і не поширюється на: 

(a) будь-яке комерційне використання Сайту або матеріалів на ньому; 

(б) поширення, публічне відтворення, публічний показ, надання у відкритий доступ або інше несанкціоноване використання будь-яких матеріалів; 

(c) зміну Сайту або Матеріалів та/або будь-якої їх частини; 

(d) завантаження (крім кешування сторінок) будь-якої частини Сайту, Матеріалів або будь-якої інформації, що міститься на ньому, за винятком випадків, прямо дозволених на Сайті; або 

(е) будь-яке використання Сайту або Матеріалів не за прямим призначенням. 

1.3. Будь-яке використання Сайту або Матеріалів, крім спеціально дозволених у цій Угоді, без попереднього письмового дозволу ENESTECH суворо заборонено і може призвести до анулювання наданої тут ліцензії. Таке несанкціоноване використання може також порушувати застосовні закони, включаючи, крім іншого, закони «Про авторське право» і «Про товарні знаки», а також застосовні правила і нормативні акти в галузі зв’язку/комунікації. Жодне з положень цієї Угоди не може бути витлумачено як надання ліцензії на права інтелектуальної власності, будь то на підставі естопеля, непрямого чи іншого характеру, за винятком випадків, коли в Угоді прямо зазначено інше. ENESTECH може відкликати цю ліцензію в будь-який час.

  1. ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. ENESTECH залишає за собою всі права на Матеріали, прямо не надані в цій Угоді.

2.2. Ви не маєте права:

(i) передавати будь-які Матеріали на будь-який інший веб-сайт або мережу чи використовувати їх там;

(ii) змінювати, перекладати, реконструювати (здійснювати розкриття технології), декомпілювати, дизасемблювати (реверсивне відтворення, декомпіляція або демонтаж) або створювати інші похідні матеріали на основі будь-яких Матеріалів;

(iii) відтворювати будь-які Матеріали;

(iv) розповсюджувати, ліцензувати, знімати/здавати в оренду, продавати, здавати в прокат або іншим чином передавати будь-які Матеріали; або

(v) видаляти, приховувати або змінювати будь-які повідомлення про авторські права або інші права власності, присутні в будь-яких Матеріалах або на Сайті.

2.3. Ви заявляєте, гарантуєте і зобов’язуєтесь, що: 

(i) ви будете дотримуватися всіх застосовних законів, постанов і розпоряджень будь-якого державного органу при використанні вами цього Сайту і Матеріалів; 

(ii) ви не перебуваєте в такій країні, не є громадянином або резидентом будь-якої такої країни, в яку експорт будь-яких Матеріалів заборонений законодавством,; та 

(iii) ви не будете завантажувати або іншим чином передавати на цей Сайт будь-яке програмне забезпечення або інші матеріали, які: 

(a) містять будь-які віруси або інші шкідливі коди; 

(b) порушують норми законодавства у сфері інтелектуального права або права власності; або 

(c) містять будь-які наклепницькі, дискредитуючі матеріали або зображують будь-яку особу в хибному світлі.

  1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 

3.1. Всі права інтелектуальної власності на даний Сайт і Матеріали належать ENESTECH або його ліцензіарам, і ніякі права інтелектуальної власності на будь-який з вищезазначених елементів не передаються вам на підставі цієї Угоди або дозволу ENESTECH використовувати Сайт.

  1. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ 

ДАНИЙ САЙТ І ВСІ МАТЕРІАЛИ НА ЦЬОМУ САЙТІ НАДАЮТЬСЯ «В ТОМУ ВИГЛЯДІ, ЯК Є», І ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВАМИ НА ВАШ ВЛАСНИЙ СТРАХ І РИЗИК.

У ТІЙ МІРІ, В ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ENESTECH ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В СИЛУ ЗАКОНУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩОДО ДАНОГО САЙТУ І БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЦЬОМУ САЙТІ. НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ENESTECH НЕ ЗАЯВЛЯЄ І НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ЦЕЙ САЙТ БУДЕ ДОСТУПНИЙ БЕЗ ПЕРЕРВ В РОБОТІ АБО ЩО ЦЕЙ САЙТ, БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА ЦЬОМУ САЙТІ АБО СЕРВЕР, ЯКИЙ РОБИТЬ ЦЕЙ САЙТ ДОСТУПНИМ, НЕ МІСТЯТЬ ПОМИЛОК, ДЕФЕКТІВ, НЕДОЛІКІВ ДИЗАЙНУ АБО УПУЩЕНЬ, А ТАКОЖ НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ АБО ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ.

ЯКЩО ВІДПОВІДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАБОРОНЯЄ АБО ОБМЕЖУЄ ВИЩЕВКАЗАНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІДМОВИ ВІД ГАРАНТІЙ З БОКУ ENESTECH, ENESTECH ОБМЕЖУЄ ГАРАНТІЇ АБО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НИХ У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ЯКА ДОПУСКАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНИМ ЗАКОНОМ.

  1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

5.1. У межах, дозволених чинним законодавством, ENESTECH ні за яких обставин не несе ніякої відповідальності і зобов’язань ні перед вами, ні перед будь-якою іншою фізичною або юридичною особою за будь-які збитки, що виникають в результаті або у зв’язку з будь-яким використанням, неможливістю використання або результатами використання даного Сайту або будь-яких Матеріалів на цьому Сайті або взятих з сайту, навіть якщо ENESTECH або її представник були проінформовані про можливість таких збитків.

5.2. Ви погоджуєтеся захищати від будь-яких претензій третіх осіб, і відшкодовувати компанії ENESTECH, її материнській компанії, дочірнім компаніям, ліцензіарам і взаємопов’язаним організаціям або особам будь-які збитки понесені компанією ENESTECH в результаті використання Вами Сайту.

  1. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законів Кіпру. Усі спори, що пов’язані з цією Угодою, її укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. Якщо спір неможливо вирішити  шляхом  переговорів,  він вирішується   в  судовому  порядку  за  встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством Кіпру.

  1. ЗАБОРОНЕНО ДЛЯ ДІТЕЙ

7.1. Сайт може використовуватися лише особами, яким виповнилося 16 років або більше. Відвідуючи Сайт, ви підтверджуєте, що ваш вік становить 16 років або більше. 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Невиконання або відмова з боку ENESTECH здійснити свої права або наполягати на виконанні своїх зобов’язань за цією Угодою не повинні тлумачитися як відмова, відступ або звільнення від цих або будь-яких інших прав або зобов’язань в тому чи іншому випадку; навпаки, вони повинні повністю зберігати силу і діяти в повному обсязі.

8.2. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано незаконним, недійсним або з будь-якої причини не має юридичної сили, таке положення повинно бути зменшено за обсягом або змінено іншим чином у тій мірі, в якій це необхідно, щоб зробити таке положення законним, дійсним і маючим юридичну силу, при цьому як можна більш точно відображаючи намір сторін, як зазначено в цій Угоді, або, якщо така поправка неможлива, видалено з цієї Угоди. Жодна зміна або скасування, видалення будь-яких положень цієї Угоди не впливають на дійсність або юридичну силу інших положень.

8.3. Ця Угода являє собою повну домовленість між вами і ENESTECH щодо предмета цієї Угоди. ENESTECH може час від часу змінювати, редагувати або оновлювати цю угоду, і після таких змін нова угода матиме юридичну силу. З метою полегшення пошуку ENESTECH змінить “Дату останньої редакції” на початку документа, якщо така редакція матиме місце.