Chính sách bảo mật

Bất cứ khi nào các thuật ngữ và định nghĩa sau xuất hiện trong Chính sách Bảo mật này, chúng sẽ được hiểu như sau:

ENESTECH – ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, юридическое лицо по законодательству Кипра, местонахождения: Еммануил Роиди 10-12, 2-й этаж, Агия Зони, 3031, Лимасол, Кипр.

Phần mềm SENET 2.0 là một nền tảng quản lý dành cho máy tính cá nhân và các thiết bị liên quan do ENESTECH phát triển và sở hữu và dành cho Khách hàng sử dụng trong lĩnh vực trò chơi máy tính và công nghiệp giải trí.

Khách hàng hoặc Bạn là bất kỳ người nào truy cập Trang web hoặc đã đăng ký trên Trang web với mục đích sử dụng phần mềm SENET 2.0 cho mục đích thương mại của họ.

Người dùng cuối – người hoặc những người thuê máy tính cá nhân của Khách hàng hoặc các thiết bị liên quan khác, được sử dụng trong khuôn khổ của phần mềm SENET 2.0.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn, tự nó hoặc kết hợp với thông tin khác, cho phép người thu thập và xử lý thông tin đó xác định bạn là một cá nhân.

Xử lý dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào với dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù bằng phương tiện tự động hay không tự động.

Người kiểm soát dữ liệu là một thực thể (cá nhân, tổ chức, v.v.) xác định lý do và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn, ENESTECH sẽ trở thành người kiểm soát dữ liệu.

Chủ thể dữ liệu là bất kỳ thể nhân nào được xác định hoặc có thể nhận dạng được mà dữ liệu cá nhân được xử lý bởi Bộ điều khiển dữ liệu. Ở đây, thuật ngữ này có nghĩa là bạn với tư cách là người dùng các dịch vụ do ENESTECH sở hữu.

Sự đồng ý là sự đồng ý cụ thể, được thông báo và rõ ràng của bạn, với tư cách là Chủ thể dữ liệu, đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo mục đích đã nêu của việc xử lý, được thể hiện dưới dạng văn bản hoặc điện tử.

Trang web là một trang web được quản lý bởi ENESTECH và được đặt tại địa chỉ URL: https://senet.cloud/.

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

ENESTECH làm mọi thứ để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Trước khi bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để chúng tôi có thể chắc chắn rằng bạn hiểu đầy đủ các điều khoản mà chúng tôi sẽ hợp tác.

Chính sách Bảo mật này giải thích khi nào, ở đâu và tại sao chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, các điều kiện mà chúng tôi có thể tiết lộ cho người khác, các quyền của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn và cách chúng tôi bảo mật dữ liệu đó.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chính sách này xin vui lòng gửi đến email customer@enestech.net.

 1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP

Đặc biệt, ENESTECH xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu:

2.1. Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn;

2.2. Quá trình xử lý là cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn theo Thỏa thuận cấp phép, là hợp đồng giữa bạn và chúng tôi;

2.3. Việc xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Những lợi ích hợp pháp này được liệt kê dưới đây:

– tuân thủ luật tài chính và kế toán của Síp;

– đánh giá hiệu quả kinh doanh của ENESTECH bằng cách phân tích các chỉ số về lượt ghé thăm Địa điểm và các chỉ số về hoạt động tài chính;

– bá ENESTECH thông qua các mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và các cá nhân có liên quan, v.v.;

– phòng chống gian lận;

2.4. Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ luật hiện hành (ví dụ: xử lý yêu cầu của Chủ thể dữ liệu);

2.5. Trong những trường hợp ngoại lệ, việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích quan trọng của các thể nhân khác ; hoặc thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc để thực hiện quyền hạn chính thức được cấp cho chúng tôi.

 1. ENESTECH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN SAU ĐÂY

3.1. ENESTECH có thể thu thập các loại dữ liệu sau về Bạn:

– tên, chức vụ và thông tin liên lạc, ví dụ, địa chỉ e-mail, số fax, số điện thoại, tên của tổ chức, địa điểm;

– thông tin thanh toán, ví dụ, thẻ tín dụng hoặc chi tiết ngân hàng;

– thông tin được cung cấp trong thư từ với ENESTECH;

3.2. ENESTECH có thể thu thập các loại dữ liệu sau về Người dùng cuối:

3.2.1. Tên, thông tin liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ email, số fax, số điện thoại, địa chỉ, tuổi và giới tính, địa chỉ IP, thông tin vị trí địa lý, tình huống chơi trò chơi, số lượt xem quảng cáo, số nhận dạng thiết bị di động duy nhất hoặc các số nhận dạng và cài đặt thiết bị khác, thông tin về việc sử dụng phần mềm SENET 2.0, cũng như các trang web Internet khác (bao gồm các trang web của bên thứ ba và các trang web Internet dành cho thiết bị di động) mà Người dùng cuối đã xem (cũng như ngày và giờ xem), phản hồi về quảng cáo (nếu có), và cũng như thông tin về việc các thông điệp tiếp thị trực tiếp hoặc bản tin điện tử do ENESTECH gửi có phù hợp với lợi ích của Người dùng cuối hay không.

3.2.2. Các công cụ phân tích và công nghệ hiển thị quảng cáo có thể sử dụng tệp nhật ký máy chủ, đèn hiệu web, cookie , pixel theo dõi và các công nghệ khác để thu thập thông tin nói trên, cũng như thông tin thu được từ các trang web của bên thứ ba, sản phẩm và dịch vụ di động, với nhân khẩu học, quảng cáo, thị trường và các nghiên cứu phân tích khác. Bản thân thông tin này không phải là Dữ liệu Cá nhân, tuy nhiên, nếu ENESTECH kết hợp bất kỳ phần thông tin nào với Dữ liệu Cá nhân, thì ENESTECH sẽ coi thông tin đó là Dữ liệu Cá nhân.

3.2.3. ENESTECH không bán dữ liệu cá nhân cho nhà quảng cáo hoặc chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng Người dùng cuối (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) cho các nhà quảng cáo trừ khi Người dùng cuối cho phép làm như vậy. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo có thể thông báo cho ENESTECH về đối tượng mục tiêu cho các quảng cáo của họ và ENESTECH sẽ hiển thị các quảng cáo này cho những người mà họ sẽ có liên quan. ENESTECH cung cấp cho các nhà quảng cáo báo cáo hiệu suất quảng cáo giúp họ hiểu cách mọi người tương tác với nội dung của họ.

 1. COOKIES VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ KHÁC

4.1. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập web cũng như theo dõi hành vi của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận thông tin về địa chỉ IP, máy chủ proxy và hệ điều hành , trình duyệt web hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động và vị trí của bạn dựa trên cài đặt điện thoại.

Đặc biệt, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • số nhận dạng thiết bị, bao gồm cả tệp cookie
 • thông tin về thiết bị, chẳng hạn như cài đặt phần cứng và phần mềm, hệ điều hành, trình duyệt web, v.v.;
 • Địa chỉ IP, vị trí (dựa trên cài đặt thiết bị) và thông tin đăng nhập;
 • đèn hiệu và thẻ;
 • thông tin khác về theo dõi trang web.

Để biết thêm ̈ thông tin ̈ về cách sử dụng tệp cookie và các công nghệ tương tự xem Chính sách tệp của chúng tôi Bánh quy.

 1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯ THẾ NÀO?

5.1. Để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, ENESTECH đang tuyển dụng mọi người, ký kết các thỏa thuận với các nhà thầu độc lập và cũng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ, công ty và tổ chức khác tuân thủ nghiêm ngặt Thỏa thuận xử lý dữ liệu (DPA) hoặc Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (SCCs). Vì những lý do này, một số dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho những người được chỉ định.

5.2. ENESTECH thu hút các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ trong quá trình cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Chúng bao gồm:

 • Dịch vụ phân tích.
 • Microsoft Azure.
 • Dịch vụ nhận và xử lý thanh toán điện tử và dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tổ chức tương tác với khách hàng (Chargebee, Stripe, Zendesk, Pipedrive).

Xin lưu ý rằng ENESCTECH không xử lý chi tiết thanh toán của bạn (ví dụ: số thẻ ngân hàng). Dữ liệu này được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người xử lý dữ liệu cá nhân được mã hóa của bạn một cách an toàn.

5.3. ENESTECH có các nhà thầu ở các quốc gia khác , bao gồm cả bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu , những người có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn. Đồng thời, trong mọi trường hợp chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho người khác, chúng tôi đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được bảo vệ và sử dụng trong phạm vi các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật này. Điều này đạt được bằng cách chỉ sử dụng các dịch vụ và sản phẩm được chứng nhận, ký kết các thỏa thuận xử lý dữ liệu để bảo vệ dữ liệu cá nhân với các nhà thầu và đối tác (bao gồm cả các Điều kiện Hợp đồng Tiêu chuẩn đã được thông qua của Ủy ban Châu Âu và theo luật của EU về bảo vệ dữ liệu), cũng như việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo bảo vệ thông tin trong quá trình lưu trữ, sử dụng, xử lý và truyền.

5.4. Bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao và xử lý đó trong phạm vi các mục đích được xác định trong Chính sách Bảo mật này.

5.5. Trong trường hợp có bất kỳ sự hợp nhất, mua lại, bán hoặc thay đổi quyền kiểm soát nào, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ thông báo cho Người dùng bị ảnh hưởng trước khi dữ liệu cá nhân được chuyển giao hoặc trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

 1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN SẼ ĐƯỢC ENESTECH XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ BAO LÂU?

ENESTECH lưu trữ không lâu hơn mức cần thiết cho mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân đó. Theo quy định, ENESTECH lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là Tài khoản Cá nhân của bạn còn hoạt động. Trong trường hợp xóa tài khoản Cá nhân, ENESTECH lưu giữ dữ liệu cá nhân không quá 90 ngày sau khi xóa.

Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra các tình huống xung đột trong quá trình giải quyết, ENESTECH có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân từ 180 ngày trở lên nếu việc xử lý là cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý và để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý yêu cầu xử lý theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên. Sau khi hết thời hạn này hoặc sớm hơn, nếu tình huống xung đột được giải quyết, tất cả dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa.

Sau khi hết thời gian lưu trữ, ENESTECH ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có quy định khác của pháp luật liên quan.

 1. QUYỀN CỦA BẠN NHƯ MỘT ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

7.1. Quyền xác nhận

Bạn có thể nhận được xác nhận từ ENESTECH về việc dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không.

7.2. Quyền truy cập

Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình do ENESTECH xử lý.

7.3. Quyền cải chính

Bạn có thể yêu cầu ENESTECH điền vào dữ liệu cá nhân không đầy đủ cần chỉnh sửa.

7.4. Quyền được xóa (Quyền được lãng quên)

Bạn có thể yêu cầu ENESTECH xóa dữ liệu cá nhân. Trong hầu hết các trường hợp, ENESTECH sẽ xóa chúng trừ khi luật pháp yêu cầu khác. Để xóa dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại customer@enestech.net. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu xóa thông tin của bạn trong vòng 30 ngày và thông báo kết quả cho bạn.

7,5. Quyền giới hạn số lượng xử lý

Bạn có thể thách thức tính hợp lệ của dữ liệu cá nhân của mình hoặc nếu ENESTECH không còn quan tâm đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nữa, nhưng bạn muốn ENESTECH làm như vậy vì các lý do khác, chẳng hạn như mục đích đệ đơn kiện ai đó. Trong trường hợp này, thay vì xóa thông tin, việc xử lý thông tin sẽ bị hạn chế.

7.6. Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu

Bạn có thể chuyển trực tiếp dữ liệu cá nhân của mình từ nhà điều hành này sang nhà khai thác khác, nếu điều này là có thể về mặt kỹ thuật và không có tác động tiêu cực đến quyền và tự do của người khác.

7.7. Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi ENESTECH

Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình nếu việc xử lý liên quan đến việc thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc trong quá trình thực hiện quyền hạn chính thức được cấp cho chúng tôi. Một trường hợp khác là nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn vì mục đích lợi ích hợp pháp do chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi và bạn tin rằng những lợi ích đó chiếm ưu thế hơn lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn. Nếu bạn gửi yêu cầu phản đối việc xử lý, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân nữa trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục để xử lý.

7.8. Quyền rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi

Khi chúng tôi tại ENESTECH nhận được yêu cầu rút tiền từ bạn, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu đó một cách kịp thời và sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nữa, trừ khi pháp luật có yêu cầu khác.

Xin lưu ý rằng khi dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó bất kỳ lúc nào mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào và chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp đó nữa.

 1. DIỄN BIẾN BIÊN GIỚI

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cả trên lãnh thổ Châu Âu và bên ngoài Châu Âu. Mặc dù các quốc gia nơi chúng tôi xử lý dữ liệu có thể có luật khác nhau, nhưng chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo tuân thủ mức độ bảo mật cao (cụ thể là như được cung cấp trong Phần 5 của Chính sách quyền riêng tư này).

 1. PHẢN ỨNG VÀ THỜI GIAN TRẢ LỜI.

ENESTECH sẽ cung cấp thông tin về các hành động được thực hiện theo yêu cầu của bạn liên quan đến các quyền của bạn được đề cập ở trên, trong vòng không quá một tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. Khoảng thời gian này có thể được kéo dài thêm hai tháng nữa nếu ENESTECH bị quá tải với số lượng yêu cầu hoặc yêu cầu phức tạp và cần nhiều hành động. ENESTECH sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự gia hạn nào như vậy trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu cùng với lý do của sự chậm trễ đó.

 1. BẢO MẬT

ENESTECH thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo rằng thông tin được xử lý theo cách đảm bảo an toàn thông tin đầy đủ, bao gồm bảo vệ chống lại quá trình xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng ngẫu nhiên. Ví dụ: ENESTECH sử dụng các nhà thầu đã được xác minh có thể có quyền truy cập vào dữ liệu mà các thỏa thuận xử lý dữ liệu liên quan đã được ký kết với họ.

 1. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

11.1. Trong trường hợp bạn, với tư cách là một phần làm việc với phần mềm SENET 2.0, thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng cuối của bạn, bạn sẽ có trách nhiệm tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan của pháp luật về xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nhận được sự đồng ý của Người dùng cuối đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân.

11.2. Bạn phải thông báo cho ENESTECH trong vòng năm ngày làm việc nếu bạn nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào từ Người dùng cuối liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu thực hiện quyền theo luật bảo vệ dữ liệu, khiếu nại hoặc thư từ chung và cung cấp cho ENESTECH với một bản sao của bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến thông báo đó, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu, mà không có sự chấp thuận trước của ENESTECH.

11.2. Bạn phải thông báo ngay cho ENESTECH khi phát hiện các vi phạm về tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân, bao gồm cả của Người dùng Cuối, để ENESTECH có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều 33 và 34 của GDPR và có thể điều tra hợp lý các trường hợp vi phạm tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân.

 1. THAY ĐỔI

12.1. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư được thực hiện, quyền của bạn có thể không bị giới hạn trừ khi bạn đồng ý rõ ràng. Phiên bản mới nhất được đăng trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.